Visa allt om Conditori Nordpolen Aktiebolag
Visa allt om Conditori Nordpolen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 14 888 13 281 11 888 11 434 10 605 10 114 9 805 9 081 8 694 7 645
Övrig omsättning 7 3 - - 15 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 171 499 -354 25 -2 42 304 52 106 -135
Resultat efter finansnetto 167 479 -382 17 -17 42 297 25 76 -161
Årets resultat 47 363 -382 8 -18 25 215 12 50 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 418 1 155 1 160 965 1 286 410 576 1 000 1 175 1 394
Omsättningstillgångar 1 455 1 452 919 1 194 872 1 654 1 426 1 259 1 101 1 079
Tillgångar 2 873 2 607 2 079 2 158 2 158 2 064 2 002 2 259 2 276 2 473
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 826 780 417 799 791 809 785 596 584 534
Obeskattade reserver 210 110 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 233 431 4 169 1 101 359 693 1 037
Kortfristiga skulder 1 829 1 485 1 231 1 356 1 198 1 254 1 117 1 304 1 000 902
Skulder och eget kapital 2 873 2 607 2 079 2 158 2 158 2 064 2 002 2 259 2 276 2 473
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 672 685 648 0 0 70 50 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 5 647 4 731 3 753 3 405 3 179 3 489 3 268 3 152 2 844 2 524
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 1 880 1 486 1 529 1 357 1 218 1 133 1 082 1 168 1 095 942
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0
Omsättning 14 895 13 284 11 888 11 434 10 620 10 114 9 805 9 081 8 694 7 645
Nyckeltal
Antal anställda 15 14 17 16 16 15 15 15 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 993 949 699 715 663 674 654 605 669 588
Personalkostnader per anställd (tkr) 504 447 351 342 317 310 291 294 307 277
Rörelseresultat, EBITDA 559 752 -343 464 43 294 725 419 646 240
Nettoomsättningförändring 12,10% 11,72% 3,97% 7,82% 4,85% 3,15% 7,97% 4,45% 13,72% -%
Du Pont-modellen 5,95% 19,14% -17,03% 1,20% -0,09% 2,03% 15,18% 2,39% 4,79% -5,42%
Vinstmarginal 1,15% 3,76% -2,98% 0,23% -0,02% 0,42% 3,10% 0,59% 1,25% -1,75%
Bruttovinstmarginal 75,71% 75,57% 76,05% 76,05% 75,54% 74,47% 74,78% 75,23% 75,42% 76,25%
Rörelsekapital/omsättning -2,51% -0,25% -2,62% -1,42% -3,07% 3,95% 3,15% -0,50% 1,16% 2,32%
Soliditet 34,45% 33,21% 20,06% 37,03% 36,65% 39,20% 39,21% 26,38% 25,66% 21,59%
Kassalikviditet 51,67% 74,55% 45,90% 71,31% 47,58% 112,20% 98,93% 77,84% 86,40% 97,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...