Visa allt om Rekeborg AB
Visa allt om Rekeborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 968 2 053 2 469 2 436 2 312 1 870 1 825 1 775 1 681 888
Övrig omsättning 8 650 - - - - - - 8 8
Rörelseresultat (EBIT) 987 1 368 1 160 985 1 088 744 676 804 702 411
Resultat efter finansnetto 760 1 015 523 269 360 250 340 212 -11 128
Årets resultat 593 792 345 150 199 185 251 152 -12 92
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 851 17 003 17 245 17 565 17 887 13 301 13 534 13 768 14 001 14 234
Omsättningstillgångar 859 1 037 1 248 1 242 873 842 1 045 611 395 332
Tillgångar 17 710 18 040 18 493 18 807 18 759 14 143 14 579 14 379 14 395 14 566
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 237 1 644 852 507 356 307 623 371 219 216
Obeskattade reserver 235 235 235 155 90 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 491 15 386 16 650 17 291 17 504 13 155 13 300 13 405 13 503 13 742
Kortfristiga skulder 747 775 756 855 808 681 656 602 673 608
Skulder och eget kapital 17 710 18 040 18 493 18 807 18 759 14 143 14 579 14 379 14 395 14 566
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 500 1 000 0 0 0 150 0 0 0 0
Omsättning 1 976 2 703 2 469 2 436 2 312 1 870 1 825 1 775 1 689 896
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 307 1 648 1 481 1 306 1 390 977 909 1 037 935 541
Nettoomsättningförändring -4,14% -16,85% 1,35% 5,36% 23,64% 2,47% 2,82% 5,59% 89,30% -%
Du Pont-modellen 5,60% 7,66% 6,39% 5,30% 5,83% 5,33% 4,64% 5,63% 4,88% 2,82%
Vinstmarginal 50,36% 67,27% 47,83% 40,89% 47,32% 40,32% 37,10% 45,63% 41,76% 46,28%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,69% 12,76% 19,93% 15,89% 2,81% 8,61% 21,32% 0,51% -16,54% -31,08%
Soliditet 8,02% 10,13% 5,60% 3,30% 2,25% 2,17% 4,27% 2,58% 1,52% 1,48%
Kassalikviditet 114,99% 133,81% 165,08% 145,26% 108,04% 123,64% 159,30% 101,50% 58,69% 54,61%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...