Visa allt om Davand Förvaltning AB
Visa allt om Davand Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 995 0 0 70 66 43 31
Övrig omsättning - - - - 31 29 - - 9 -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -14 -1 806 -545 -835 -536 -630 -622 -678
Resultat efter finansnetto -9 20 65 885 -539 -831 -448 -450 -498 -616
Årets resultat -9 20 65 885 -539 -818 206 -76 -40 -53
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 4 310 4 372 4 418 6 537 3 952 4 067
Omsättningstillgångar 5 603 5 918 6 053 6 564 2 011 2 573 3 312 1 841 5 092 5 482
Tillgångar 5 603 5 918 6 053 6 564 6 322 6 945 7 730 8 378 9 044 9 548
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 111 5 900 6 035 6 433 6 253 6 792 7 610 7 525 7 713 7 842
Obeskattade reserver 5 473 0 0 0 0 0 12 731 1 105 1 562
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 19 19 132 69 153 108 122 226 143
Skulder och eget kapital 5 603 5 918 6 053 6 564 6 322 6 945 7 730 8 378 9 044 9 548
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 96 198 102 169 175 127
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 - 89 120 88 111 106 82
Utdelning till aktieägare 160 156 155 563 605 100 0 121 112 89
Omsättning 0 0 0 995 31 29 70 66 52 31
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 - 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 70 66 43 31
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 201 318 191 282 281 214
Rörelseresultat, EBITDA -10 -14 -1 806 -463 -713 -429 -515 -513 -528
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -% -100,00% 6,06% 53,49% 38,71% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 13,48% -% -% -5,76% -5,37% -5,51% -6,45%
Vinstmarginal -% -% -% 88,94% -% -% -635,71% -681,82% -1 158,14% -1 987,10%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 646,43% -% -% 4 577,14% 2 604,55% 11 316,28% 17 222,58%
Soliditet 78,17% 99,70% 99,70% 98,00% 98,91% 97,80% 98,56% 96,10% 94,08% 93,91%
Kassalikviditet 29 489,47% 31 147,37% 31 857,89% 4 972,73% 2 914,49% 1 681,70% 3 066,67% 1 509,02% 2 253,10% 3 833,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...