Visa allt om Gränna Delikatesser AB
Visa allt om Gränna Delikatesser AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 369 1 682 1 583 1 446 1 246 1 181 1 297 1 159 1 272 771
Övrig omsättning 8 1 - 4 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 202 331 125 89 9 -16 131 69 401 -37
Resultat efter finansnetto 198 325 110 83 5 -28 122 66 399 -37
Årets resultat 116 198 110 83 5 -28 122 66 399 -37
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 102 159 110 135 84 30 40 0 2
Omsättningstillgångar 1 513 1 920 1 644 1 649 1 560 1 436 1 534 1 344 1 425 1 037
Tillgångar 1 557 2 021 1 803 1 759 1 696 1 519 1 564 1 384 1 425 1 039
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 834 1 518 1 470 1 360 1 278 1 273 1 301 1 281 1 215 816
Obeskattade reserver 125 76 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 599 427 333 399 418 147 264 103 210 223
Skulder och eget kapital 1 557 2 021 1 803 1 759 1 696 1 519 1 564 1 384 1 425 1 039
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 294 288 276 259 277
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 407 524 564 494 440 101 91 91 47 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 138 176 188 161 141 131 122 124 95 77
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0
Omsättning 1 377 1 683 1 583 1 450 1 246 1 181 1 297 1 159 1 272 771
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 685 841 792 482 623 591 649 580 636 771
Personalkostnader per anställd (tkr) 286 375 381 225 303 274 259 259 212 368
Rörelseresultat, EBITDA 248 388 174 137 52 2 141 79 403 -34
Nettoomsättningförändring -18,61% 6,25% 9,47% 16,05% 5,50% -8,94% 11,91% -8,88% 64,98% -%
Du Pont-modellen 12,97% 16,38% 6,93% 5,06% 1,30% -1,05% 8,38% 4,99% 28,14% -3,56%
Vinstmarginal 14,76% 19,68% 7,90% 6,15% 1,77% -1,35% 10,10% 5,95% 31,53% -4,80%
Bruttovinstmarginal 80,13% 81,39% 74,73% 76,28% 72,87% 68,50% 67,08% 72,56% 81,21% 66,80%
Rörelsekapital/omsättning 66,76% 88,76% 82,82% 86,45% 91,65% 109,14% 97,92% 107,08% 95,52% 105,58%
Soliditet 59,83% 78,04% 81,53% 77,32% 75,35% 83,81% 83,18% 92,56% 85,26% 78,54%
Kassalikviditet 252,59% 403,28% 387,99% 327,57% 289,71% 759,18% 439,77% 946,60% 546,19% 364,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...