Visa allt om Stefan Tengblad Utveckling AB
Visa allt om Stefan Tengblad Utveckling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 139 119 246 225 194 144 119 132 156 154
Övrig omsättning - - - - - - - - 4 -
Rörelseresultat (EBIT) 88 65 162 167 147 107 63 -40 -64 -90
Resultat efter finansnetto 112 67 165 169 149 107 64 -46 -61 -74
Årets resultat 93 38 96 93 84 100 64 -46 -61 -54
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 471 392 495 433 333 270 165 144 143 385
Tillgångar 482 404 506 433 333 270 165 144 143 385
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 292 229 271 255 241 237 137 73 118 179
Obeskattade reserver 136 136 119 77 35 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 55 39 117 101 57 32 27 71 24 206
Skulder och eget kapital 482 404 506 433 333 270 165 144 143 385
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 3 18
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 1 5
Utdelning till aktieägare 60 30 80 80 80 80 0 0 0 0
Omsättning 139 119 246 225 194 144 119 132 160 154
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 156 154
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 4 26
Rörelseresultat, EBITDA 88 65 162 167 147 107 63 -40 -64 -87
Nettoomsättningförändring 16,81% -51,63% 9,33% 15,98% 34,72% 21,01% -9,85% -15,38% 1,30% -%
Du Pont-modellen 23,24% 16,58% 32,41% 39,03% 44,74% 39,63% 38,79% -27,78% -41,96% -18,96%
Vinstmarginal 80,58% 56,30% 66,67% 75,11% 76,80% 74,31% 53,78% -30,30% -38,46% -47,40%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 299,28% 296,64% 153,66% 147,56% 142,27% 165,28% 115,97% 55,30% 76,28% 116,23%
Soliditet 82,59% 82,94% 71,90% 72,00% 80,12% 87,78% 83,03% 50,69% 82,52% 46,49%
Kassalikviditet 856,36% 1 005,13% 423,08% 428,71% 584,21% 843,75% 611,11% 202,82% 595,83% 186,89%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...