Visa allt om Reflector Film AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 70 0 408 133 45 469
Övrig omsättning - - - - - - - - 61 -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -8 -2 -13 23 -319 -387 -696 -858 -966
Resultat efter finansnetto -6 -8 -3 -13 22 -318 -363 -694 -734 -799
Årets resultat -6 -8 -3 -13 22 -318 -363 -694 -622 31
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 92 92 92 92 92 106 125 149 176 753
Omsättningstillgångar 7 2 13 20 29 61 387 721 1 484 1 737
Tillgångar 99 94 105 112 121 167 511 870 1 660 2 490
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 70 76 84 87 100 78 299 662 1 505 2 234
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 29 18 16 23 21 89 213 208 154 143
Skulder och eget kapital 99 94 105 112 121 167 511 870 1 660 2 490
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 120 360 342 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 10 4 0 44 264
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 39 116 108 122 187
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 150 107
Omsättning 0 0 0 0 70 0 408 133 106 469
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 408 133 23 235
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 170 480 452 266 406
Rörelseresultat, EBITDA -6 -8 -2 -13 37 -303 -363 -657 -818 -935
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -% -100,00% 206,77% 195,56% -90,41% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 19,01% -% -71,23% -79,08% -43,80% -31,61%
Vinstmarginal -% -% -% -% 32,86% -% -89,22% -517,29% -1 615,56% -167,80%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 11,43% -% 42,65% 385,71% 2 955,56% 339,87%
Soliditet 70,71% 80,85% 80,00% 77,68% 82,64% 46,71% 58,51% 76,09% 90,66% 92,99%
Kassalikviditet 24,14% 11,11% 81,25% 86,96% 138,10% 68,54% 181,69% 346,63% 963,64% 1 214,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...