Visa allt om Charlie A Geokonsult AB
Visa allt om Charlie A Geokonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 465 1 322 1 492 224 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 374 1 156 1 335 175 -5 -8 -5 -4 -4 -4
Resultat efter finansnetto 343 1 159 1 337 190 3 -3 139 -124 9 2
Årets resultat 183 676 879 106 3 -3 137 -126 8 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 1 1 168 168 168 168 168 168 168
Omsättningstillgångar 1 553 1 748 739 666 371 363 358 214 335 323
Tillgångar 1 554 1 749 740 833 539 531 526 382 503 490
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 684 656 135 598 493 490 493 356 482 474
Obeskattade reserver 684 588 297 47 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 79 52 100 42 35 25 20 16 12
Kortfristiga skulder 187 427 256 88 4 6 8 7 5 4
Skulder och eget kapital 1 554 1 749 740 833 539 531 526 382 503 490
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 375 155 155 430 0 0 0 0 0 0
Omsättning 465 1 322 1 492 224 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 465 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 14 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 374 1 156 1 335 175 -5 -8 -5 -4 -4 -4
Nettoomsättningförändring -64,83% -11,39% 566,07% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 24,52% 66,32% 180,68% 22,81% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 81,94% 87,75% 89,61% 84,82% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 293,76% 99,92% 32,37% 258,04% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 78,35% 63,73% 49,55% 75,95% 91,47% 92,28% 93,73% 93,19% 95,83% 96,73%
Kassalikviditet 830,48% 409,37% 288,67% 756,82% 9 275,00% 6 050,00% 4 475,00% 3 057,14% 6 700,00% 8 075,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...