Visa allt om Mark Naden AB
Visa allt om Mark Naden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 3 0 150 29 968 121 219 163 667 291 976 15 063
Övrig omsättning - - - - 29 1 248 774 707 1 163 -
Rörelseresultat (EBIT) -9 0 -8 -49 101 -7 703 -34 879 -72 586 -59 138 -20 153
Resultat efter finansnetto -9 0 6 -47 105 91 079 -23 510 -73 448 -61 168 -20 134
Årets resultat 1 391 1 000 6 -47 105 91 079 -23 773 -74 703 -55 195 -16 989
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 50 50 50 6 703 3 385 40 116 4 898
Omsättningstillgångar 3 044 1 653 666 264 313 435 17 067 23 310 47 667 20 018
Tillgångar 3 044 1 653 666 314 363 485 23 770 26 695 87 783 24 916
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 044 1 653 653 147 194 89 -91 722 -67 999 7 487 14 834
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 13 168 169 396 115 492 94 694 80 296 10 082
Skulder och eget kapital 3 044 1 653 666 314 363 485 23 770 26 695 87 783 24 916
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 1 094 2 260 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda - - - 0 0 19 771 61 980 95 458 116 332 7 663
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 0
Sociala kostnader - - - 0 0 5 825 19 362 27 918 45 520 3 404
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 3 0 179 31 216 121 993 164 374 293 139 15 063
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 162 323 194 257 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 185 375 844 1 136 655
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 158 263 658 659 487
Rörelseresultat, EBITDA -9 0 -8 -49 101 -7 441 -33 725 -43 937 -45 183 -18 021
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -100,00% -99,50% -75,28% -25,94% -43,95% 1 838,37% -%
Du Pont-modellen -% -% 1,05% -% 29,20% 18 808,45% -95,06% -260,91% -66,65% -80,63%
Vinstmarginal -% -% 233,33% -% 70,67% 304,39% -18,64% -42,56% -20,04% -133,37%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% -% 100,00% 84,39% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 21 766,67% -% 96,00% 0,13% -81,20% -43,62% -11,18% 65,96%
Soliditet 100,00% 100,00% 98,05% 46,82% 53,44% 18,35% -385,87% -254,73% 8,53% 59,54%
Kassalikviditet -% -% 5 123,08% 157,14% 185,21% 109,85% 14,78% 24,62% 59,36% 198,55%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...