Visa allt om Fältholmen Fastighets AB
Visa allt om Fältholmen Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 640 3 140 3 140 3 095 3 040 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - 35 -
Rörelseresultat (EBIT) -541 -2 750 1 958 1 344 1 217 0 0 0 35 -1
Resultat efter finansnetto -997 -3 461 1 080 203 881 0 0 0 35 0
Årets resultat 2 242 898 630 149 487 0 0 0 25 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 376 29 580 26 057 26 827 27 683 27 706 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 326 3 055 936 433 1 114 364 364 374 374 373
Tillgångar 38 702 32 635 26 993 27 259 28 797 28 070 364 374 374 373
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 771 2 529 1 631 1 001 851 364 365 365 365 340
Obeskattade reserver 2 003 876 491 220 220 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 25 511 27 985 23 407 24 415 25 423 27 706 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 418 1 245 1 465 1 624 2 303 0 0 10 10 34
Skulder och eget kapital 38 702 32 635 26 993 27 259 28 797 28 070 364 374 374 373
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 640 3 140 3 140 3 095 3 040 0 0 0 35 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 492 -2 073 2 814 2 200 2 073 0 0 0 35 -1
Nettoomsättningförändring -15,92% 0,00% 1,45% 1,81% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -1,40% -8,43% 7,26% 4,93% 4,24% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -20,49% -87,58% 62,39% 43,42% 40,13% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -192,88% 57,64% -16,85% -38,48% -39,11% -% -% -% -% -%
Soliditet 16,36% 9,84% 7,46% 4,27% 3,52% 1,30% 100,27% 97,59% 97,59% 91,15%
Kassalikviditet 20,66% 245,38% 63,89% 26,66% 48,37% -% -% 3 740,00% 3 740,00% 1 097,06%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...