Visa allt om Rosén Interior AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 305 0 705 356 254 101 245 600 921 899
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 79 -71 26 64 48 -32 -57 -1 -25 87
Resultat efter finansnetto 79 -71 26 64 48 -32 -57 -1 -25 85
Årets resultat 65 -49 11 39 48 -32 -38 -6 -15 35
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 2 5 7 12 7 16 24 24
Omsättningstillgångar 241 164 254 192 130 78 165 149 259 333
Tillgångar 241 164 256 197 137 90 171 164 283 357
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 183 118 167 156 117 69 101 85 91 138
Obeskattade reserver 8 0 22 13 0 0 0 19 19 29
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 50 47 68 28 21 21 70 60 174 190
Skulder och eget kapital 241 164 256 197 137 90 171 164 283 357
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Omsättning 305 0 705 356 254 101 245 600 921 899
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 305 - 705 356 254 101 245 600 921 899
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 1 1 2 3 14 9 10 5
Rörelseresultat, EBITDA 79 -69 28 66 53 -27 -48 8 -13 97
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 98,03% 40,16% 151,49% -58,78% -59,17% -34,85% 2,45% -%
Du Pont-modellen 32,78% -% 10,16% 32,49% 35,04% -35,56% -33,33% -0,61% -8,83% 24,37%
Vinstmarginal 25,90% -% 3,69% 17,98% 18,90% -31,68% -23,27% -0,17% -2,71% 9,68%
Bruttovinstmarginal 49,51% -% 15,46% 32,58% 32,68% 27,72% 17,14% 23,33% 19,44% 30,70%
Rörelsekapital/omsättning 62,62% -% 26,38% 46,07% 42,91% 56,44% 38,78% 14,83% 9,23% 15,91%
Soliditet 78,52% 71,95% 71,57% 84,05% 85,40% 76,67% 59,06% 60,17% 36,99% 44,50%
Kassalikviditet 482,00% 348,94% 373,53% 685,71% 566,67% 276,19% 225,71% 235,00% 104,60% 153,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...