Visa allt om Rosén Interior AB
Visa allt om Rosén Interior AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 200 305 0 705 356 254 101 245 600 921
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 15 79 -71 26 64 48 -32 -57 -1 -25
Resultat efter finansnetto 15 79 -71 26 64 48 -32 -57 -1 -25
Årets resultat 8 65 -49 11 39 48 -32 -38 -6 -15
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 2 5 7 12 7 16 24
Omsättningstillgångar 267 241 164 254 192 130 78 165 149 259
Tillgångar 267 241 164 256 197 137 90 171 164 283
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 191 183 118 167 156 117 69 101 85 91
Obeskattade reserver 12 8 0 22 13 0 0 0 19 19
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 64 50 47 68 28 21 21 70 60 174
Skulder och eget kapital 267 241 164 256 197 137 90 171 164 283
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 200 305 0 705 356 254 101 245 600 921
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 305 - 705 356 254 101 245 600 921
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 1 1 2 3 14 9 10
Rörelseresultat, EBITDA 15 79 -69 28 66 53 -27 -48 8 -13
Nettoomsättningförändring -34,43% -% -100,00% 98,03% 40,16% 151,49% -58,78% -59,17% -34,85% -%
Du Pont-modellen 5,62% 32,78% -% 10,16% 32,49% 35,04% -35,56% -33,33% -0,61% -8,83%
Vinstmarginal 7,50% 25,90% -% 3,69% 17,98% 18,90% -31,68% -23,27% -0,17% -2,71%
Bruttovinstmarginal 41,00% 49,51% -% 15,46% 32,58% 32,68% 27,72% 17,14% 23,33% 19,44%
Rörelsekapital/omsättning 101,50% 62,62% -% 26,38% 46,07% 42,91% 56,44% 38,78% 14,83% 9,23%
Soliditet 75,04% 78,52% 71,95% 71,57% 84,05% 85,40% 76,67% 59,06% 60,17% 36,99%
Kassalikviditet 417,19% 482,00% 348,94% 373,53% 685,71% 566,67% 276,19% 225,71% 235,00% 104,60%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...