Visa allt om Fotograf Niclas Bomgren AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 93 605 892 852 703 563 405 1 419 907 606
Övrig omsättning 16 98 - 122 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -230 17 48 305 75 61 -249 324 78 -71
Resultat efter finansnetto -232 23 63 308 75 60 -248 314 71 -78
Årets resultat -83 9 45 118 69 60 -136 171 27 -28
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 200 314 453 405 81 133 228 292 359 298
Omsättningstillgångar 36 215 208 184 362 339 124 371 178 210
Tillgångar 236 529 661 589 443 472 351 663 537 508
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 202 285 276 331 286 218 158 294 182 155
Obeskattade reserver 0 148 148 146 0 0 0 112 40 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 28 54 26 0 0 0 81 130 55
Kortfristiga skulder 34 68 182 86 156 255 194 176 185 298
Skulder och eget kapital 236 529 661 589 443 472 351 663 537 508
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 107 110 99 52 27 130 225 114 117
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 70 47 48 45 23 23 59 97 49 54
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 0 0 0 60 60 0
Omsättning 109 703 892 974 703 563 405 1 419 907 606
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 93 605 892 852 352 282 203 710 454 303
Personalkostnader per anställd (tkr) 60 154 160 147 41 25 97 173 85 86
Rörelseresultat, EBITDA -120 127 148 387 156 156 -142 450 201 19
Nettoomsättningförändring -84,63% -32,17% 4,69% 21,19% 24,87% 39,01% -71,46% 56,45% 49,67% -%
Du Pont-modellen -97,46% 5,29% 10,44% 52,46% 16,93% 12,92% -69,52% 49,17% 14,71% -13,98%
Vinstmarginal -247,31% 4,63% 7,74% 36,27% 10,67% 10,83% -60,25% 22,97% 8,71% -11,72%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,15% 24,30% 2,91% 11,50% 29,30% 14,92% -17,28% 13,74% -0,77% -14,52%
Soliditet 85,59% 75,70% 58,26% 74,47% 64,56% 46,19% 45,01% 56,51% 39,26% 30,51%
Kassalikviditet 105,88% 316,18% 114,29% 213,95% 232,05% 132,94% 63,92% 210,80% 96,22% 70,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...