Visa allt om Fotograf Niclas Bomgren AB
Visa allt om Fotograf Niclas Bomgren AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 93 605 892 852 703 563 405 1 419 907
Övrig omsättning - 16 98 - 122 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -104 -230 17 48 305 75 61 -249 324 78
Resultat efter finansnetto -104 -232 23 63 308 75 60 -248 314 71
Årets resultat -104 -83 9 45 118 69 60 -136 171 27
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 96 200 314 453 405 81 133 228 292 359
Omsättningstillgångar 16 36 215 208 184 362 339 124 371 178
Tillgångar 111 236 529 661 589 443 472 351 663 537
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 98 202 285 276 331 286 218 158 294 182
Obeskattade reserver 0 0 148 148 146 0 0 0 112 40
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 28 54 26 0 0 0 81 130
Kortfristiga skulder 14 34 68 182 86 156 255 194 176 185
Skulder och eget kapital 111 236 529 661 589 443 472 351 663 537
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 107 110 99 52 27 130 225 114
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 70 47 48 45 23 23 59 97 49
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 0 0 0 60 60
Omsättning 0 109 703 892 974 703 563 405 1 419 907
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 93 605 892 852 352 282 203 710 454
Personalkostnader per anställd (tkr) - 60 154 160 147 41 25 97 173 85
Rörelseresultat, EBITDA 0 -120 127 148 387 156 156 -142 450 201
Nettoomsättningförändring -100,00% -84,63% -32,17% 4,69% 21,19% 24,87% 39,01% -71,46% 56,45% -%
Du Pont-modellen -% -97,46% 5,29% 10,44% 52,46% 16,93% 12,92% -69,52% 49,17% 14,71%
Vinstmarginal -% -247,31% 4,63% 7,74% 36,27% 10,67% 10,83% -60,25% 22,97% 8,71%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 2,15% 24,30% 2,91% 11,50% 29,30% 14,92% -17,28% 13,74% -0,77%
Soliditet 88,29% 85,59% 75,70% 58,26% 74,47% 64,56% 46,19% 45,01% 56,51% 39,26%
Kassalikviditet 114,29% 105,88% 316,18% 114,29% 213,95% 232,05% 132,94% 63,92% 210,80% 96,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...