Visa allt om T. Johanssons Transport i Vänersborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 16 458 16 304 18 016 22 640 16 260 13 961 10 444 12 075 10 507 11 253
Övrig omsättning 244 198 147 102 61 98 4 822 67 19
Rörelseresultat (EBIT) 340 286 386 1 072 -288 598 -553 959 -201 52
Resultat efter finansnetto 235 131 225 847 -532 448 -714 634 -389 -117
Årets resultat 179 95 168 27 5 29 3 6 2 16
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 780 8 146 8 118 7 040 8 435 6 431 6 730 7 770 7 292 7 459
Omsättningstillgångar 4 002 3 221 3 946 4 620 3 131 3 091 2 880 3 277 1 766 2 081
Tillgångar 10 782 11 367 12 064 11 660 11 566 9 522 9 611 11 047 9 058 9 541
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 056 2 877 2 932 2 764 2 737 2 732 2 703 2 701 2 695 2 693
Obeskattade reserver 1 675 1 675 1 675 1 675 875 1 425 1 025 1 750 1 150 1 550
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 548 3 349 3 612 2 944 3 935 2 674 3 045 3 503 3 166 2 905
Kortfristiga skulder 3 502 3 465 3 844 4 277 4 019 2 690 2 838 3 093 2 048 2 394
Skulder och eget kapital 10 782 11 367 12 064 11 660 11 566 9 522 9 611 11 047 9 058 9 541
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 334 287 330 308 252 162
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 860 3 581 3 765 3 997 2 872 2 397 1 916 2 064 2 083 2 183
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 453 1 252 1 303 1 380 1 062 986 750 894 885 826
Utdelning till aktieägare 200 0 150 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 702 16 502 18 163 22 742 16 321 14 059 10 448 12 897 10 574 11 272
Nyckeltal
Antal anställda 11 10 11 11 9 9 7 8 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 496 1 630 1 638 2 058 1 807 1 551 1 492 1 509 1 167 1 250
Personalkostnader per anställd (tkr) 519 520 495 523 513 438 453 439 387 384
Rörelseresultat, EBITDA 1 686 1 655 1 661 2 567 1 041 1 710 612 2 103 960 1 193
Nettoomsättningförändring 0,94% -9,50% -20,42% 39,24% 16,47% 33,67% -13,51% 14,92% -6,63% -%
Du Pont-modellen 3,15% 2,52% 3,26% 9,20% -2,47% 6,28% -5,74% 8,74% -2,11% 0,61%
Vinstmarginal 2,07% 1,75% 2,18% 4,74% -1,76% 4,28% -5,29% 7,99% -1,82% 0,52%
Bruttovinstmarginal 99,42% 45,62% 99,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,04% -1,50% 0,57% 1,52% -5,46% 2,87% 0,40% 1,52% -2,68% -2,78%
Soliditet 40,46% 36,80% 35,13% 34,29% 29,24% 39,72% 35,98% 35,86% 38,89% 39,92%
Kassalikviditet 114,28% 92,96% 102,65% 108,02% 77,90% 114,91% 101,48% 105,95% 86,23% 86,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...