Visa allt om Forware AB
Visa allt om Forware AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 892 0 114 205 232 152 108 307 421 244
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 732 -108 -39 103 119 50 -69 110 215 49
Resultat efter finansnetto 755 -108 -30 112 131 66 -53 131 228 48
Årets resultat 486 -108 149 74 85 51 -5 96 168 49
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 320 114 114 347 323 380 470 488 769 234
Omsättningstillgångar 2 104 1 103 1 227 1 294 1 255 1 075 902 932 594 895
Tillgångar 2 424 1 217 1 341 1 642 1 577 1 454 1 372 1 420 1 363 1 129
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 609 123 386 387 456 498 575 700 696 617
Obeskattade reserver 162 0 0 222 213 199 205 253 259 267
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 653 1 094 955 1 033 908 757 593 468 408 245
Skulder och eget kapital 2 424 1 217 1 341 1 642 1 577 1 454 1 372 1 420 1 363 1 129
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 156 150 143 128 127 120 92 89
Omsättning 892 0 114 205 232 152 108 307 421 244
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 76 54 154 211 122
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 6 14 16 15 21
Rörelseresultat, EBITDA 732 -108 -39 103 119 50 -29 150 255 89
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -44,39% -11,64% 52,63% 40,74% -64,82% -27,08% 72,54% -%
Du Pont-modellen 31,15% -% -2,09% 6,94% 8,43% 4,68% -3,72% 9,37% 16,87% 4,43%
Vinstmarginal 84,64% -% -24,56% 55,61% 57,33% 44,74% -47,22% 43,32% 54,63% 20,49%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 100,00% 99,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 50,56% -% 238,60% 127,32% 149,57% 209,21% 286,11% 151,14% 44,18% 266,39%
Soliditet 30,34% 10,11% 28,78% 33,53% 38,87% 44,34% 52,92% 62,12% 64,75% 71,68%
Kassalikviditet 127,28% 100,82% 128,48% 125,27% 138,22% 142,01% 152,11% 199,15% 145,59% 365,31%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...