Visa allt om MST Automotive Products Aktiebolag
Visa allt om MST Automotive Products Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 157 1 159 1 099 1 135 886 798 797 694 108 0
Övrig omsättning 12 50 48 48 12 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 524 458 395 415 391 349 344 301 -18 0
Resultat efter finansnetto 348 167 73 53 27 75 104 -15 -106 0
Årets resultat 205 75 43 30 16 60 104 -15 -106 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 061 8 457 8 854 9 249 9 517 7 014 7 248 7 467 7 606 0
Omsättningstillgångar 373 568 413 300 588 504 709 466 141 100
Tillgångar 8 434 9 026 9 267 9 550 10 105 7 518 7 957 7 932 7 747 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 510 428 354 311 282 266 205 102 101 100
Obeskattade reserver 193 108 37 19 6 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 066 7 480 7 837 8 147 8 935 6 779 6 971 7 258 7 258 0
Kortfristiga skulder 664 1 010 1 039 1 073 883 473 780 573 388 0
Skulder och eget kapital 8 434 9 026 9 267 9 550 10 105 7 518 7 957 7 932 7 747 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 169 1 209 1 147 1 183 898 798 797 694 108 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - - - - - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 920 854 791 805 655 583 578 533 54 0
Nettoomsättningförändring -0,17% 5,46% -3,17% 28,10% 11,03% 0,13% 14,84% 542,59% -% -%
Du Pont-modellen 6,21% 5,07% 4,31% 4,44% 3,91% 4,64% 4,39% 3,95% -0,23% -%
Vinstmarginal 45,29% 39,52% 36,31% 37,36% 44,58% 43,73% 43,79% 45,10% -16,67% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -25,15% -38,14% -56,96% -68,11% -33,30% 3,88% -8,91% -15,42% -228,70% -%
Soliditet 7,83% 5,68% 4,13% 3,40% 2,83% 3,54% 2,58% 1,29% 1,30% 100,00%
Kassalikviditet 56,17% 56,24% 39,75% 27,96% 66,59% 106,55% 90,90% 81,33% 36,34% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...