Visa allt om Tölö Bygg Aktiebolag
Visa allt om Tölö Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 15 0 0 0 168 19 105 4 0
Övrig omsättning - 1 - - - 1 - - - 666
Rörelseresultat (EBIT) -4 -2 -26 -4 -23 143 -25 -1 -113 43
Resultat efter finansnetto -4 -2 -26 -4 -23 143 -25 3 -111 4
Årets resultat -4 -2 -26 -4 -23 143 -25 3 -111 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 340 340 340 340 340 340 340 340 340 242
Omsättningstillgångar 43 47 49 70 90 112 157 191 289 2 731
Tillgångar 383 387 389 410 430 452 497 531 629 2 973
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 377 381 383 409 413 436 292 317 314 426
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 6 6 1 16 16 204 213 315 2 547
Skulder och eget kapital 383 387 389 410 430 452 497 531 629 2 973
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 16 48 48 48
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 5 9 14 13
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 16 0 0 0 169 19 105 4 666
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 19 105 4 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 21 61 63 65
Rörelseresultat, EBITDA -4 -2 -26 -4 -23 143 -25 -1 -111 51
Nettoomsättningförändring -33,33% -% -% -% -100,00% 784,21% -81,90% 2 525,00% -% -%
Du Pont-modellen -1,04% -0,52% -% -% -% 31,64% -4,83% 0,75% -17,81% -%
Vinstmarginal -40,00% -13,33% -% -% -% 85,12% -126,32% 3,81% -2 800,00% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 370,00% 273,33% -% -% -% 57,14% -247,37% -20,95% -650,00% -%
Soliditet 98,43% 98,45% 98,46% 99,76% 96,05% 96,46% 58,75% 59,70% 49,92% 14,33%
Kassalikviditet 716,67% 783,33% 816,67% 7 000,00% 562,50% 700,00% 76,96% 89,67% 91,75% 107,22%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...