Visa allt om Tholun AB
Visa allt om Tholun AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 569 1 093 2 021 751 538 80 338 1 116 153 66
Övrig omsättning - 11 304 191 7 - - - 3 -
Rörelseresultat (EBIT) -195 346 -637 -97 -81 4 208 899 89 50
Resultat efter finansnetto -177 354 -549 18 3 445 -74 143 819 22 20
Årets resultat 31 82 -70 68 3 494 56 111 742 -20 10
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 046 2 096 2 262 1 745 2 254 2 360 2 066 2 202 2 018 1 950
Omsättningstillgångar 2 417 1 362 2 995 2 112 2 595 138 241 356 560 705
Tillgångar 4 463 3 459 5 257 3 857 4 848 2 499 2 307 2 559 2 578 2 654
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 724 2 877 3 325 3 185 4 152 545 489 488 895 906
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 739 582 1 933 672 695 1 954 1 688 2 071 1 683 1 748
Skulder och eget kapital 4 463 3 459 5 257 3 857 4 848 2 499 2 307 2 559 2 578 2 654
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 60 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 60 - 0
Löner till övriga anställda - 0 637 131 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 6 6 238 48 15 0 0 20 0 0
Utdelning till aktieägare 400 350 350 150 800 0 0 0 0 0
Omsättning 569 1 104 2 325 942 545 80 338 1 116 156 66
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 569 1 093 2 021 751 538 - 338 1 116 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 28 - 979 240 48 - - 80 - -
Rörelseresultat, EBITDA -189 352 -629 -78 -63 4 208 899 89 50
Nettoomsättningförändring -47,94% -45,92% 169,11% 39,59% 572,50% -76,33% -69,71% 629,41% 131,82% -%
Du Pont-modellen -3,97% 10,35% -10,27% 0,52% 72,83% 0,28% 9,23% 35,25% 3,45% 1,88%
Vinstmarginal -31,11% 32,75% -26,72% 2,66% 656,32% 8,75% 63,02% 80,82% 58,17% 75,76%
Bruttovinstmarginal -3,69% 44,83% 48,39% 53,79% 64,13% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 119,16% 71,36% 52,55% 191,74% 353,16% -2 270,00% -428,11% -153,67% -733,99% -1 580,30%
Soliditet 61,04% 83,17% 63,25% 82,58% 85,64% 21,81% 25,35% 19,07% 34,72% 34,14%
Kassalikviditet 138,99% 214,60% 149,09% 277,08% 340,43% 1,94% 2,43% 7,53% 15,45% 28,89%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...