Visa allt om Enbar Aktiebolag
Visa allt om Enbar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 380 6 818 8 438 10 001 9 813 7 555 8 754 8 877 7 542 5 680
Övrig omsättning - - - 10 20 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 321 149 1 165 -457 124 -256 144 81 531 133
Resultat efter finansnetto 294 141 1 125 -460 134 -256 153 159 544 101
Årets resultat 174 109 869 -1 482 95 -17 111 84 318 64
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 852 646 1 952 1 759 1 090 1 125 1 227 1 195 1 049 1 091
Tillgångar 852 646 1 952 1 759 1 090 1 125 1 227 1 195 1 049 1 091
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 656 482 973 104 986 891 907 797 712 394
Obeskattade reserver 70 0 0 0 0 0 240 240 200 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 127 164 980 1 655 104 235 80 160 137 597
Skulder och eget kapital 852 646 1 952 1 759 1 090 1 125 1 227 1 195 1 049 1 091
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 358 330 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 038 1 006 1 220 1 144 1 041 561 697 939 446 242
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 355 330 416 365 322 322 351 318 170 66
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 380 6 818 8 438 10 011 9 833 7 555 8 754 8 877 7 542 5 680
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 460 2 273 2 813 3 334 3 271 2 518 2 918 2 959 3 771 5 680
Personalkostnader per anställd (tkr) 469 450 552 521 483 435 478 434 309 358
Rörelseresultat, EBITDA 321 149 1 165 -457 124 -256 144 81 531 133
Nettoomsättningförändring 8,24% -19,20% -15,63% 1,92% 29,89% -13,70% -1,39% 17,70% 32,78% -%
Du Pont-modellen 37,68% 23,07% 59,68% -25,87% 12,29% -22,76% 12,47% 13,31% 51,86% 12,19%
Vinstmarginal 4,35% 2,19% 13,81% -4,55% 1,37% -3,39% 1,75% 1,79% 7,21% 2,34%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,82% 7,07% 11,52% 1,04% 10,05% 11,78% 13,10% 11,66% 12,09% 8,70%
Soliditet 83,40% 74,61% 49,85% 5,91% 90,46% 79,20% 88,34% 81,15% 81,60% 42,71%
Kassalikviditet 670,87% 393,90% 199,18% 106,28% 1 048,08% 478,72% 1 533,75% 746,88% 765,69% 182,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...