Visa allt om P.P. Projekt AB
Visa allt om P.P. Projekt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 704 730 989 1 265 1 653 1 608 1 457 1 607 1 305 1 082
Övrig omsättning - 22 25 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -21 -82 109 263 697 638 415 241 31 205
Resultat efter finansnetto -20 -76 123 292 721 641 419 265 247 210
Årets resultat -28 -1 86 141 570 519 309 226 256 165
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 78 14 332 374 531 488 495 521
Omsättningstillgångar 1 746 1 919 2 105 2 926 2 351 2 206 2 048 1 547 1 374 1 058
Tillgångar 1 746 1 919 2 183 2 940 2 683 2 580 2 580 2 035 1 869 1 579
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 516 1 694 1 845 2 159 2 267 2 097 1 678 1 369 1 143 977
Obeskattade reserver 0 0 84 84 0 70 147 155 210 250
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 188 224 253 697 415 413 754 511 515 352
Skulder och eget kapital 1 746 1 919 2 183 2 940 2 683 2 580 2 580 2 035 1 869 1 579
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 100 150 360 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 217 300 300 305 430 275 300 300 225 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 90 118 118 129 128 166 186 303 282 271
Utdelning till aktieägare 150 150 150 400 250 0 100 0 0 90
Omsättning 704 752 1 014 1 265 1 653 1 608 1 457 1 607 1 305 1 082
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 704 730 989 633 827 804 729 804 653 1 082
Personalkostnader per anställd (tkr) 353 460 451 225 289 285 320 493 456 636
Rörelseresultat, EBITDA -21 -82 115 279 721 665 442 256 46 212
Nettoomsättningförändring -3,56% -26,19% -21,82% -23,47% 2,80% 10,36% -9,33% 23,14% 20,61% -%
Du Pont-modellen -1,15% -3,96% 5,63% 9,97% 26,91% 24,88% 16,24% 13,02% 13,16% 13,30%
Vinstmarginal -2,84% -10,41% 12,44% 23,16% 43,68% 39,93% 28,76% 16,49% 18,85% 19,41%
Bruttovinstmarginal 89,06% 90,55% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 221,31% 232,19% 187,26% 176,21% 117,12% 111,50% 88,81% 64,47% 65,82% 65,25%
Soliditet 86,83% 88,28% 87,52% 75,54% 84,49% 83,28% 69,24% 72,76% 69,25% 73,27%
Kassalikviditet 928,72% 856,70% 832,02% 419,80% 566,51% 534,14% 271,62% 302,74% 266,80% 300,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...