Visa allt om Eltel Networks Infranet Privat AB
Visa allt om Eltel Networks Infranet Privat AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 233 7 197 8 934 13 343 20 356 20 367 8 510 0 0 15
Övrig omsättning - - - - - - - - 1 373 1 522
Rörelseresultat (EBIT) -300 -296 -7 4 0 -9 -92 -9 1 123 711
Resultat efter finansnetto -428 136 581 1 986 2 083 2 180 2 037 1 925 3 177 2 790
Årets resultat -428 0 449 1 460 1 524 1 604 1 475 1 386 2 296 2 084
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 30 176 30 399 30 249 30 269 30 285 30 897 31 045 30 477 31 296 29 893
Tillgångar 30 176 30 399 30 249 30 269 30 285 30 897 31 045 30 477 31 296 29 893
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 821 30 249 30 249 30 268 30 283 30 325 30 342 30 415 30 415 28 119
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 355 150 0 1 2 572 703 62 881 1 701
Skulder och eget kapital 30 176 30 399 30 249 30 269 30 285 30 897 31 045 30 477 31 296 29 893
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 769
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 233 7 197 8 934 13 343 20 356 20 367 8 510 0 1 373 1 537
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 15
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 1 520
Rörelseresultat, EBITDA -300 -296 -7 4 0 -9 -92 -9 1 123 711
Nettoomsättningförändring -27,29% -19,44% -33,04% -34,45% -0,05% 139,33% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -0,65% 1,36% 2,08% 7,76% 7,73% 7,53% 7,22% -% -% 10,22%
Vinstmarginal -3,76% 5,72% 7,04% 17,60% 11,50% 11,42% 26,35% -% -% 20 366,67%
Bruttovinstmarginal -5,27% -4,11% -0,08% 0,03% 0,00% -0,04% -1,08% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 569,86% 420,30% 338,58% 226,85% 148,77% 148,89% 356,55% -% -% 187 946,67%
Soliditet 98,82% 99,51% 100,00% 100,00% 99,99% 98,15% 97,74% 99,80% 97,18% 94,07%
Kassalikviditet 8 500,28% 20 266,00% -% 3 026 900,00% 1 514 250,00% 5 401,57% 4 416,07% 49 156,45% 3 552,33% 1 757,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...