Visa allt om Trevo Aktiebolag
Visa allt om Trevo Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 87 255 650 973 1 053 668 418 14 329
Övrig omsättning - - - - - - - - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 -101 -106 -67 -20 33 -68 134 -3 -125
Resultat efter finansnetto 2 -51 -75 -59 7 64 1 538 135 65 -53
Årets resultat 0 -51 -75 -59 4 60 1 538 119 65 -3
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 199 185 108 192 161 119 24 467 327 332
Omsättningstillgångar 224 385 676 823 1 103 1 442 1 906 321 189 147
Tillgångar 422 570 784 1 016 1 263 1 560 1 930 788 516 479
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 420 570 770 995 1 205 1 451 1 661 623 504 439
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 13 20 59 110 269 165 12 39
Skulder och eget kapital 422 570 784 1 016 1 263 1 560 1 930 788 516 479
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 247 313 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 75 155 302 256 266 411 129 0 99
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 0 8 16 95 158 180 131 40 0 30
Utdelning till aktieägare 0 150 150 150 150 250 270 0 0 0
Omsättning 0 87 255 650 973 1 053 668 418 15 329
Nyckeltal
Antal anställda 0 2 2 2 2 2 3 1 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 44 128 325 487 527 223 418 - 329
Personalkostnader per anställd (tkr) - 50 93 226 376 433 190 192 - 138
Rörelseresultat, EBITDA 1 -101 -106 -62 -7 38 -63 139 2 -113
Nettoomsättningförändring -100,00% -65,88% -60,77% -33,20% -7,60% 57,63% 59,81% 2 885,71% -95,74% -%
Du Pont-modellen -% -8,95% -9,44% -5,81% 0,48% 4,10% 79,74% 17,13% 12,60% -10,65%
Vinstmarginal -% -58,62% -29,02% -9,08% 0,62% 6,08% 230,39% 32,30% 464,29% -15,50%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 99,38% 99,49% 100,00% 98,05% 94,26% 100,00% 14,29%
Rörelsekapital/omsättning -% 442,53% 260,00% 123,54% 107,30% 126,50% 245,06% 37,32% 1 264,29% 32,83%
Soliditet 99,53% 100,00% 98,21% 97,93% 95,41% 93,01% 86,06% 79,06% 97,67% 91,65%
Kassalikviditet -% -% 5 200,00% 4 115,00% 1 869,49% 1 310,91% 708,55% 194,55% 1 575,00% 376,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...