Visa allt om Cadenius IT Aktiebolag
Visa allt om Cadenius IT Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 16 19 7 64 38 230 239
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -4 -1 0 9 -8 13 -64 20 17
Resultat efter finansnetto -2 39 -2 6 10 -15 12 -61 21 19
Årets resultat -2 39 -2 6 10 -15 12 -14 24 16
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 47 47 67 67 67 67 67 69 73 12
Omsättningstillgångar 113 194 140 164 142 145 249 252 369 509
Tillgångar 159 241 207 231 208 212 316 321 442 520
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 153 155 116 118 112 101 117 104 166 232
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 47 60
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 77 77 77 77 77 149 149 67 3
Kortfristiga skulder 7 9 14 35 19 32 50 67 162 225
Skulder och eget kapital 159 241 207 231 208 212 316 321 442 520
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Omsättning 0 0 0 16 19 7 64 38 230 239
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 -4 -1 0 9 -8 13 -60 25 22
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -15,79% 171,43% -89,06% 68,42% -83,48% -3,77% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 3,03% 5,77% -3,77% 5,06% -18,69% 5,20% 4,42%
Vinstmarginal -% -% -% 43,75% 63,16% -114,29% 25,00% -157,89% 10,00% 9,62%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 12,50% 73,68% 14,29% 45,31% -7,89% 29,57% 25,52%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 806,25% 647,37% 1 614,29% 310,94% 486,84% 90,00% 118,83%
Soliditet 96,23% 64,32% 56,04% 51,08% 53,85% 47,64% 37,03% 32,40% 45,21% 52,92%
Kassalikviditet 1 614,29% 2 155,56% 1 000,00% 468,57% 694,74% 440,62% 498,00% 362,69% 227,78% 226,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...