Visa allt om Cadenius IT Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 16 19 7 64 38 230 239 149
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -1 0 9 -8 13 -64 20 17 -3
Resultat efter finansnetto 39 -2 6 10 -15 12 -61 21 19 -4
Årets resultat 39 -2 6 10 -15 12 -14 24 16 3
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 47 67 67 67 67 67 69 73 12 17
Omsättningstillgångar 194 140 164 142 145 249 252 369 509 364
Tillgångar 241 207 231 208 212 316 321 442 520 381
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 155 116 118 112 101 117 104 166 232 281
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 47 60 65
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 77 77 77 77 77 149 149 67 3 8
Kortfristiga skulder 9 14 35 19 32 50 67 162 225 27
Skulder och eget kapital 241 207 231 208 212 316 321 442 520 381
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 90 65
Omsättning 0 0 16 19 7 64 38 230 239 149
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 -1 0 9 -8 13 -60 25 22 5
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -15,79% 171,43% -89,06% 68,42% -83,48% -3,77% 60,40% -%
Du Pont-modellen -% -% 3,03% 5,77% -3,77% 5,06% -18,69% 5,20% 4,42% -0,52%
Vinstmarginal -% -% 43,75% 63,16% -114,29% 25,00% -157,89% 10,00% 9,62% -1,34%
Bruttovinstmarginal -% -% 12,50% 73,68% 14,29% 45,31% -7,89% 29,57% 25,52% 34,90%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 806,25% 647,37% 1 614,29% 310,94% 486,84% 90,00% 118,83% 226,17%
Soliditet 64,32% 56,04% 51,08% 53,85% 47,64% 37,03% 32,40% 45,21% 52,92% 86,04%
Kassalikviditet 2 155,56% 1 000,00% 468,57% 694,74% 440,62% 498,00% 362,69% 227,78% 226,22% 1 348,15%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...