Visa allt om Risto Tikkala AB
Visa allt om Risto Tikkala AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 107 265 0 168 178 138 92 234 173 140
Övrig omsättning - - 204 - - - - - 6 424
Rörelseresultat (EBIT) 29 184 128 91 122 99 52 194 160 476
Resultat efter finansnetto 7 164 128 64 39 30 -5 319 70 370
Årets resultat 4 114 85 86 42 22 0 263 35 199
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 376 1 395 1 414 1 434 1 453 1 472 1 491 1 511 1 530 1 549
Omsättningstillgångar 42 16 45 54 17 33 15 27 5 163
Tillgångar 1 418 1 411 1 459 1 487 1 470 1 505 1 506 1 538 1 535 1 712
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 228 224 195 261 275 334 311 311 248 303
Obeskattade reserver 158 156 138 120 173 191 192 199 168 149
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 270 390 0 0 800 860 920 604 796 1 000
Kortfristiga skulder 761 641 1 126 1 107 222 121 83 424 323 260
Skulder och eget kapital 1 418 1 411 1 459 1 487 1 470 1 505 1 506 1 538 1 535 1 712
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 45 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 45 47 43 18 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 5 5 4 2 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 120 0 85 150 100 100 0 0 200 90
Omsättning 107 265 204 168 178 138 92 234 179 564
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 107 265 - 168 178 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 51 49 52 47 19 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 48 203 147 110 141 118 71 213 179 501
Nettoomsättningförändring -59,62% -% -100,00% -5,62% 28,99% 50,00% -60,68% 35,26% 23,57% -%
Du Pont-modellen 2,05% 13,11% -% 6,12% 8,37% 6,58% 3,45% 25,62% 10,42% 27,80%
Vinstmarginal 27,10% 69,81% -% 54,17% 69,10% 71,74% 56,52% 168,38% 92,49% 340,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -671,96% -235,85% -% -626,79% -115,17% -63,77% -73,91% -169,66% -183,82% -69,29%
Soliditet 24,77% 24,50% 20,74% 23,50% 27,38% 31,55% 30,05% 29,54% 24,04% 23,96%
Kassalikviditet 5,52% 2,50% 4,00% 4,88% 7,66% 27,27% 18,07% 6,37% 1,55% 62,69%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...