Visa allt om Jointec AB
Visa allt om Jointec AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 960 10 071 6 059 12 645 2 933 7 894 9 353 10 626 9 533 2 766
Övrig omsättning - 1 - 7 67 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -717 -102 726 841 319 651 1 012 182 -158 539
Resultat efter finansnetto -818 -179 651 725 173 536 902 123 -282 508
Årets resultat -818 4 503 382 112 387 686 77 54 156
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 032 1 149 1 288 869 220 58 27 31 39 16
Omsättningstillgångar 4 018 4 161 3 788 4 849 5 733 5 793 5 911 6 643 6 387 2 274
Tillgångar 5 050 5 310 5 076 5 719 5 953 5 851 5 938 6 675 6 425 2 289
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 228 2 196 2 352 2 698 2 316 2 204 1 817 1 132 1 055 1 000
Obeskattade reserver 0 0 190 190 0 0 0 49 49 415
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 400 1 735 1 681 150 2 105 2 388 1 779 967 216 0
Kortfristiga skulder 2 422 1 379 853 2 680 1 532 1 259 2 342 4 527 5 106 873
Skulder och eget kapital 5 050 5 310 5 076 5 719 5 953 5 851 5 938 6 675 6 425 2 289
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 317 446 563 858 557
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 169 444 471 523 428 51 184 341 331 24
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 233 228 227 249 218 196 337 451 430 303
Utdelning till aktieägare 0 150 160 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 960 10 072 6 059 12 652 3 000 7 894 9 353 10 626 9 533 2 766
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 960 10 071 3 030 6 323 1 467 3 947 4 677 3 542 4 767 1 383
Personalkostnader per anställd (tkr) 429 727 363 421 342 289 504 468 823 461
Rörelseresultat, EBITDA -572 37 877 864 342 674 1 024 189 -146 546
Nettoomsättningförändring -70,61% 66,22% -52,08% 331,13% -62,85% -15,60% -11,98% 11,47% 244,65% -%
Du Pont-modellen -14,14% -1,90% 14,30% 14,71% 5,36% 11,13% 17,04% 2,73% -2,44% 23,59%
Vinstmarginal -24,12% -1,00% 11,98% 6,65% 10,88% 8,25% 10,82% 1,71% -1,65% 19,52%
Bruttovinstmarginal 46,11% 26,10% 75,01% 49,37% 65,84% 49,02% 38,08% 31,20% 26,86% 97,04%
Rörelsekapital/omsättning 53,92% 27,62% 48,44% 17,15% 143,23% 57,44% 38,16% 19,91% 13,44% 50,65%
Soliditet 24,32% 41,36% 49,26% 49,62% 38,90% 37,67% 30,60% 17,49% 16,97% 56,74%
Kassalikviditet 116,02% 214,14% 397,19% 166,01% 290,60% 460,13% 252,39% 146,74% 125,09% 260,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...