Visa allt om Peo Hanses Arkitekt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 17 13 208 221 385 1 983 1 773 1 058 1 337 1 254
Övrig omsättning 4 - 42 - - 61 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -33 -46 -183 -139 280 377 70 191 -96
Resultat efter finansnetto -5 -33 -46 -135 -140 279 356 71 256 -98
Årets resultat -5 -33 -46 -29 -24 143 183 36 185 -55
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 5 37 45 56 47 46 46
Omsättningstillgångar 122 127 269 304 489 725 832 715 514 516
Tillgångar 122 127 269 309 525 771 889 762 561 561
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 104 108 241 287 387 530 487 385 449 263
Obeskattade reserver 0 0 0 0 106 222 147 57 38 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 18 28 22 33 18 254 321 74 298
Skulder och eget kapital 122 127 269 309 525 771 889 762 561 561
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 100 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 6 7 6 6 23 41 70 127
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 70 120 100 80 100 0
Omsättning 21 13 250 221 385 2 044 1 773 1 058 1 337 1 254
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 17 13 208 221 385 1 983 1 773 1 058 1 337 1 254
Personalkostnader per anställd (tkr) 4 4 21 26 25 20 31 54 185 439
Rörelseresultat, EBITDA -5 -33 -41 -176 -130 291 392 80 200 -85
Nettoomsättningförändring 30,77% -93,75% -5,88% -42,60% -80,58% 11,84% 67,58% -20,87% 6,62% -%
Du Pont-modellen -4,10% -25,98% -17,10% -43,69% -26,48% 36,32% 42,52% 9,45% 46,70% -17,11%
Vinstmarginal -29,41% -253,85% -22,12% -61,09% -36,10% 14,12% 21,32% 6,81% 19,60% -7,66%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 611,76% 838,46% 115,87% 127,60% 118,44% 35,65% 32,60% 37,24% 32,91% 17,38%
Soliditet 85,25% 85,04% 89,59% 92,88% 88,59% 89,96% 66,97% 55,91% 84,91% 46,88%
Kassalikviditet 677,78% 705,56% 960,71% 1 381,82% 1 481,82% 4 027,78% 327,56% 222,74% 694,59% 173,15%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...