Visa allt om Vänerparken Development Aktiebolag
Visa allt om Vänerparken Development Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 17 22 23 17 17 33 25 19 61 14
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2 0
Resultat efter finansnetto -30 -317 -516 -1 081 -423 648 -412 -1 074 -291 0
Årets resultat 0 0 -402 -574 -423 648 -303 -1 074 -212 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Omsättningstillgångar 4 485 4 478 4 207 3 695 1 787 1 803 1 826 1 429 388 18
Tillgångar 4 583 4 576 4 305 3 793 1 885 1 901 1 924 1 527 486 116
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 171 1 172 1 172 1 171 325 748 100 101 98 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 412 3 404 3 134 2 622 1 560 1 152 1 824 1 427 388 16
Skulder och eget kapital 4 583 4 576 4 305 3 793 1 885 1 901 1 924 1 527 486 116
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 17 22 23 17 17 33 25 19 61 14
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2 0
Nettoomsättningförändring -22,73% -4,35% 35,29% 0,00% -48,48% 32,00% 31,58% -68,85% 335,71% -%
Du Pont-modellen -0,65% -6,93% -11,99% -28,50% -22,44% 34,09% -21,41% -70,40% -59,88% 0,00%
Vinstmarginal -176,47% -1 440,91% -2 243,48% -6 358,82% -2 488,24% 1 963,64% -1 648,00% -5 657,89% -477,05% 0,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6 311,76% 4 881,82% 4 665,22% 6 311,76% 1 335,29% 1 972,73% 8,00% 10,53% 0,00% 14,29%
Soliditet 25,55% 25,61% 27,22% 30,87% 17,24% 39,35% 5,20% 6,61% 20,16% 86,21%
Kassalikviditet 131,45% 131,55% 134,24% 140,92% 114,55% 156,51% 100,11% 100,14% 100,00% 112,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...