Visa allt om Tomalo Film AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 60 0 18 1 265 11 0 60
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 -13 35 -15 6 -27 183 -2 -28 15
Resultat efter finansnetto -7 -12 37 -12 1 -14 206 -30 -27 10
Årets resultat 0 0 22 -4 0 0 130 -30 -27 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 151 158 177 139 163 166 289 101 133 160
Tillgångar 151 158 177 139 163 166 289 101 133 160
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 141 141 142 120 124 124 224 94 124 151
Obeskattade reserver 5 12 24 15 23 28 42 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Kortfristiga skulder 5 5 11 5 16 14 23 0 9 9
Skulder och eget kapital 151 158 177 139 163 166 289 101 133 160
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
Omsättning 0 0 60 0 18 1 265 11 0 60
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -7 -13 35 -15 6 -27 183 -2 -28 15
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -100,00% 1 700,00% -99,62% 2 309,09% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% 20,90% -% 4,91% -8,43% 71,28% 1,98% -% 11,25%
Vinstmarginal -% -% 61,67% -% 44,44% -1 400,00% 77,74% 18,18% -% 30,00%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 276,67% -% 816,67% 15 200,00% 100,38% 918,18% -% 251,67%
Soliditet 95,96% 95,16% 90,80% 94,28% 86,47% 87,13% 88,22% 93,07% 93,23% 94,38%
Kassalikviditet 3 020,00% 3 160,00% 1 609,09% 2 780,00% 1 018,75% 1 185,71% 1 256,52% -% 1 477,78% 1 777,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...