Visa allt om Svenska Willok AB
Visa allt om Svenska Willok AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 754 774 753 852 681 610 563 539 406 144
Övrig omsättning 258 244 151 173 195 104 91 - - 238
Rörelseresultat (EBIT) -10 188 -45 15 10 -80 10 56 14 221
Resultat efter finansnetto -10 188 -45 15 24 -79 17 63 21 221
Årets resultat -10 188 -45 15 24 -79 17 63 21 221
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 2 7 12 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 627 646 472 488 461 409 479 458 383 331
Tillgångar 627 646 472 490 468 421 479 458 383 331
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 483 493 305 350 335 311 406 389 326 305
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 144 153 167 141 133 110 73 69 56 26
Skulder och eget kapital 627 646 472 490 468 421 479 458 383 331
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 638 563 740 738 624 546 493 363 278 118
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 130 110 160 174 138 137 128 95 73 20
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
Omsättning 1 012 1 018 904 1 025 876 714 654 539 406 382
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 251 258 251 284 341 305 282 270 406 144
Personalkostnader per anställd (tkr) 256 220 300 304 386 342 311 231 351 138
Rörelseresultat, EBITDA -10 188 -43 20 15 -77 10 56 14 221
Nettoomsättningförändring -2,58% 2,79% -11,62% 25,11% 11,64% 8,35% 4,45% 32,76% 181,94% -%
Du Pont-modellen -1,59% 29,10% -9,53% 3,06% 4,91% -18,53% 3,55% 13,76% 5,48% 66,77%
Vinstmarginal -1,33% 24,29% -5,98% 1,76% 3,38% -12,79% 3,02% 11,69% 5,17% 153,47%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,09% 98,61%
Rörelsekapital/omsättning 64,06% 63,70% 40,50% 40,73% 48,16% 49,02% 72,11% 72,17% 80,54% 211,81%
Soliditet 77,03% 76,32% 64,62% 71,43% 71,58% 73,87% 84,76% 84,93% 85,12% 92,15%
Kassalikviditet 435,42% 422,22% 270,66% 326,95% 321,80% 340,91% 656,16% 663,77% 683,93% 1 273,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...