Visa allt om Gosh AB
Visa allt om Gosh AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 5 827 4 603 3 694 3 815 3 913 2 844 2 750 2 758 1 288 360
Övrig omsättning - - 282 221 - - 30 3 - -
Rörelseresultat (EBIT) 748 107 -308 164 -880 -883 -676 -359 23 112
Resultat efter finansnetto 746 131 -278 176 -890 -1 245 -686 -375 20 112
Årets resultat 746 84 -230 176 -890 -1 245 -686 -353 8 80
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 267 869 1 474 2 080 1 978 542 244 0
Omsättningstillgångar 3 812 4 609 4 468 3 901 3 050 3 484 734 1 350 862 693
Tillgångar 3 912 4 709 4 735 4 769 4 523 5 564 2 713 1 892 1 106 693
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 421 2 675 4 091 4 321 4 145 5 035 2 063 939 872 564
Obeskattade reserver 0 0 -47 0 0 0 0 0 22 28
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 3 5 62 15 0
Kortfristiga skulder 490 2 034 691 448 378 525 645 891 198 101
Skulder och eget kapital 3 912 4 709 4 735 4 769 4 523 5 564 2 713 1 892 1 106 693
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 385 406 125 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 1 398 1 411 1 263 982 212 125 237 313 228 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 476 514 442 364 133 61 100 80 48 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 827 4 603 3 976 4 036 3 913 2 844 2 780 2 761 1 288 360
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 2 2 2 2 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 942 1 534 1 231 1 272 1 957 1 422 1 375 1 379 1 288 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 634 691 605 457 392 306 254 215 286 -
Rörelseresultat, EBITDA 748 274 292 769 -274 -277 -285 -306 23 112
Nettoomsättningförändring 26,59% 24,61% -3,17% -2,50% 37,59% 3,42% -0,29% 114,13% 257,78% -%
Du Pont-modellen 19,15% 2,87% -5,60% 3,88% -19,66% -22,29% -24,92% -18,92% 2,08% 16,16%
Vinstmarginal 12,85% 2,93% -7,17% 4,85% -22,72% -43,60% -24,58% -12,98% 1,79% 31,11%
Bruttovinstmarginal 97,53% 98,48% 93,58% 87,89% 99,72% 99,65% 95,16% 97,79% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 57,01% 55,94% 102,25% 90,51% 68,29% 104,04% 3,24% 16,64% 51,55% 164,44%
Soliditet 87,45% 56,81% 85,62% 90,61% 91,64% 90,49% 76,04% 49,63% 80,27% 84,29%
Kassalikviditet 777,96% 226,60% 646,60% 870,76% 806,88% 663,62% 113,80% 108,31% 435,35% 686,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...