Visa allt om Tradition Fastighetsmäkleri AB
Visa allt om Tradition Fastighetsmäkleri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 10 089 6 992 4 280 0 0 0 7 508 9 213 8 407 10 541
Övrig omsättning 12 10 - - - 42 66 72 57 -
Rörelseresultat (EBIT) -146 698 602 -8 -17 12 1 607 1 676 351 2 516
Resultat efter finansnetto -134 730 626 853 153 162 1 933 2 557 481 2 630
Årets resultat -87 529 487 2 315 457 526 1 193 1 743 160 1 157
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 250 257 0 0 346 346 1 590 1 900 1 922 2 518
Omsättningstillgångar 5 797 3 015 4 395 7 137 6 130 6 230 5 524 6 223 4 193 4 917
Tillgångar 6 047 3 272 4 395 7 137 6 476 6 577 7 114 8 123 6 114 7 435
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 049 1 136 607 6 403 4 088 3 631 3 104 1 911 1 868 2 908
Obeskattade reserver 0 47 0 0 2 033 2 512 3 082 2 682 2 254 2 029
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 998 2 089 3 787 734 355 434 928 3 530 1 992 2 497
Skulder och eget kapital 6 047 3 272 4 395 7 137 6 476 6 577 7 114 8 123 6 114 7 435
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06 2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 580 741 864 489
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 6 0 0 0 161 0 272 316
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 2 0 0 0 405 456 620 456
Utdelning till aktieägare 0 0 0 6 283 0 0 0 0 1 700 1 200
Omsättning 10 101 7 002 4 280 0 0 42 7 574 9 285 8 464 10 541
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 0 0 0 2 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 4 280 - - - 3 754 4 607 2 802 5 271
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 11 - - - 592 625 606 660
Rörelseresultat, EBITDA -86 741 602 -8 -17 12 1 843 1 924 601 2 703
Nettoomsättningförändring 44,29% 63,36% -% -% -% -100,00% -18,51% 9,59% -20,24% -%
Du Pont-modellen -2,18% 22,37% 14,38% -% -% -% 27,19% 31,54% 8,01% 35,39%
Vinstmarginal -1,31% 10,47% 14,77% -% -% -% 25,76% 27,81% 5,83% 24,96%
Bruttovinstmarginal 15,28% 23,86% 24,77% -% -% -% 59,31% 52,15% 51,21% 53,70%
Rörelsekapital/omsättning 7,92% 13,24% 14,21% -% -% -% 61,21% 29,23% 26,18% 22,96%
Soliditet 17,35% 35,84% 13,81% 89,72% 86,26% 83,36% 75,56% 47,30% 57,10% 58,76%
Kassalikviditet 115,99% 144,33% 116,05% 972,34% 1 726,76% 1 435,48% 595,26% 176,29% 210,49% 196,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...