Visa allt om Analog Architecture, Software, Entertainment & Consulting AB
Visa allt om Analog Architecture, Software, Entertainment & Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 231 209 0 189 405 243 152 11 10 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 19 64 -199 -9 179 70 126 -3 -25 -27
Resultat efter finansnetto 19 64 -199 -8 179 70 126 -3 -24 -26
Årets resultat 19 64 -199 -8 156 70 126 -3 -24 -26
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 3 7 11 35
Omsättningstillgångar 187 166 99 326 351 258 199 63 65 63
Tillgångar 187 166 99 326 351 258 202 70 76 98
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 148 128 65 264 272 196 178 52 52 51
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 39 37 34 63 79 62 24 18 24 47
Skulder och eget kapital 187 166 99 326 351 258 202 70 76 98
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 60 48 16 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 31 16 0 19 15 5 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 80 18 0 0 0
Omsättning 231 209 0 189 405 243 152 11 10 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 209 - 189 405 243 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 66 - 79 69 22 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 19 64 -199 -9 179 73 130 1 -1 -12
Nettoomsättningförändring 10,53% -% -100,00% -53,33% 66,67% 59,87% 1 281,82% 10,00% -% -%
Du Pont-modellen 10,16% 38,55% -% -2,76% 51,00% 27,13% 62,38% -4,29% -31,58% -%
Vinstmarginal 8,23% 30,62% -% -4,76% 44,20% 28,81% 82,89% -27,27% -240,00% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 64,07% 61,72% -% 139,15% 67,16% 80,66% 115,13% 409,09% 410,00% -%
Soliditet 79,14% 77,11% 65,66% 80,98% 77,49% 75,97% 88,12% 74,29% 68,42% 52,04%
Kassalikviditet 479,49% 448,65% 291,18% 517,46% 444,30% 416,13% 829,17% 350,00% 270,83% 134,04%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...