Visa allt om Analog Architecture, Software, Entertainment & Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 209 0 189 405 243 152 11 10 0 22
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 64 -199 -9 179 70 126 -3 -25 -27 -5
Resultat efter finansnetto 64 -199 -8 179 70 126 -3 -24 -26 -5
Årets resultat 64 -199 -8 156 70 126 -3 -24 -26 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 3 7 11 35 37
Omsättningstillgångar 166 99 326 351 258 199 63 65 63 87
Tillgångar 166 99 326 351 258 202 70 76 98 124
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 128 65 264 272 196 178 52 52 51 71
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 37 34 63 79 62 24 18 24 47 53
Skulder och eget kapital 166 99 326 351 258 202 70 76 98 124
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 60 48 16 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 16 0 19 15 5 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 80 18 0 0 0 0
Omsättning 209 0 189 405 243 152 11 10 0 22
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 209 - 189 405 243 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 66 - 79 69 22 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 64 -199 -9 179 73 130 1 -1 -12 11
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -53,33% 66,67% 59,87% 1 281,82% 10,00% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 38,55% -% -2,76% 51,00% 27,13% 62,38% -4,29% -31,58% -% -4,03%
Vinstmarginal 30,62% -% -4,76% 44,20% 28,81% 82,89% -27,27% -240,00% -% -22,73%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 61,72% -% 139,15% 67,16% 80,66% 115,13% 409,09% 410,00% -% 154,55%
Soliditet 77,11% 65,66% 80,98% 77,49% 75,97% 88,12% 74,29% 68,42% 52,04% 57,26%
Kassalikviditet 448,65% 291,18% 517,46% 444,30% 416,13% 829,17% 350,00% 270,83% 134,04% 164,15%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...