Visa allt om Alstrado AB
Visa allt om Alstrado AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312
Övrig omsättning - - 139 - 2 625 - 86 192 550 -
Rörelseresultat (EBIT) -126 -106 -29 -117 2 518 -28 -1 652 -2 250 -14 872 -13 752
Resultat efter finansnetto -126 -2 607 -29 -118 2 517 -3 018 -46 652 -2 648 -525 809 117 003
Årets resultat -126 -2 607 -29 -118 2 517 -3 018 -46 652 -2 648 -525 809 117 003
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 3 000 47 436 47 436 505 688
Omsättningstillgångar 1 1 2 500 2 500 2 502 2 502 2 508 2 593 2 704 45 170
Tillgångar 1 1 2 500 2 500 2 502 2 502 5 508 50 029 50 140 550 858
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -14 331 -14 205 -11 598 -11 569 -11 450 -13 967 -10 949 35 703 38 351 536 907
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 332 14 206 14 098 14 069 13 953 16 469 16 457 14 326 11 789 13 951
Skulder och eget kapital 1 1 2 500 2 500 2 502 2 502 5 508 50 029 50 140 550 858
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 2 056 880
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 368 397
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 32 6 948 628
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 139 0 2 625 0 86 192 550 312
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 104
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 1 543 770
Rörelseresultat, EBITDA -126 -106 -29 -117 2 518 -28 -1 652 -2 250 -11 098 -13 711
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 29,09%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 51 356,73%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 10 006,09%
Soliditet -1 433 100,00% -1 420 500,00% -463,92% -462,76% -457,63% -558,23% -198,78% 71,36% 76,49% 97,47%
Kassalikviditet 0,01% 0,01% 17,73% 17,77% 17,93% 15,19% 15,24% 18,10% 22,94% 323,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...