Visa allt om Nordansjö Industriagentur Aktiebolag
Visa allt om Nordansjö Industriagentur Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 206 470 694 1 249 975 2 078 1 457 987 671 505
Övrig omsättning 25 6 9 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -184 129 -5 31 -153 547 324 -13 74 32
Resultat efter finansnetto -186 128 -8 27 -154 547 325 -21 75 32
Årets resultat -186 96 -12 2 46 300 170 -6 34 19
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 3 7 13 19 8 10 0 22
Omsättningstillgångar 172 376 819 711 456 854 486 459 304 330
Tillgångar 172 376 823 718 468 873 494 469 304 352
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 80 266 170 181 180 434 284 114 170 136
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 229 86 0 22 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 93 110 653 536 289 210 123 355 112 216
Skulder och eget kapital 172 376 823 718 468 873 494 469 304 352
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 635 501 455 136 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 70 159 128 500 426 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 9 56 47 174 151 235 195 168 49 24
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 300 150 0 50 0
Omsättning 231 476 703 1 249 975 2 078 1 457 987 671 505
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 - - 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 2 078 1 457 987 671 505
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 1 009 825 735 273 115
Rörelseresultat, EBITDA -184 132 -2 37 -147 553 327 -11 74 54
Nettoomsättningförändring -56,17% -32,28% -44,44% 28,10% -53,08% 42,62% 47,62% 47,09% 32,87% -%
Du Pont-modellen -106,98% 35,11% -0,61% 4,32% -32,69% 62,66% 65,79% -2,56% 24,67% 9,09%
Vinstmarginal -89,32% 28,09% -0,72% 2,48% -15,69% 26,32% 22,31% -1,22% 11,18% 6,34%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,23%
Rörelsekapital/omsättning 38,35% 56,60% 23,92% 14,01% 17,13% 30,99% 24,91% 10,54% 28,61% 22,57%
Soliditet 46,51% 70,74% 20,66% 25,21% 38,46% 69,05% 70,32% 24,31% 61,13% 38,64%
Kassalikviditet 184,95% 341,82% 125,42% 132,65% 157,79% 406,67% 395,12% 129,30% 271,43% 152,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...