Visa allt om Val-Tank Svenska AB
Visa allt om Val-Tank Svenska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 515 702 884 367 986 306 517 0 41 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 30 413 -280 10 -53 0 207 -18 8 -9
Resultat efter finansnetto 30 413 -280 10 -33 -68 207 -18 8 -9
Årets resultat 23 392 -280 10 -33 -17 115 3 8 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Omsättningstillgångar 3 273 1 782 1 120 454 1 194 857 651 69 103 156
Tillgångar 4 273 2 782 2 120 1 454 2 194 1 858 1 652 1 070 1 104 1 157
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 133 1 110 718 998 988 1 021 1 184 1 069 1 066 1 059
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 51 0 21 21
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 40 146 146 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 140 1 672 1 402 416 1 060 691 417 1 16 77
Skulder och eget kapital 4 273 2 782 2 120 1 454 2 194 1 858 1 652 1 070 1 104 1 157
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 146 0 0 0
Omsättning 1 515 702 884 367 986 306 517 0 41 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 - 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 30 413 -280 10 -53 0 207 -18 8 -9
Nettoomsättningförändring 115,81% -20,59% 140,87% -62,78% 222,22% -40,81% -% -100,00% -% -%
Du Pont-modellen 0,70% 14,85% -13,21% 0,69% -1,46% 0,00% 12,53% -% 0,72% -%
Vinstmarginal 1,98% 58,83% -31,67% 2,72% -3,25% 0,00% 40,04% -% 19,51% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 8,42% 10,13% 41,97% -% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 8,78% 15,67% -31,90% 10,35% 13,59% 54,25% 45,26% -% 212,20% -%
Soliditet 26,52% 39,90% 33,87% 68,64% 45,03% 54,95% 73,95% 99,91% 97,93% 92,84%
Kassalikviditet 104,24% 106,58% 79,89% 109,13% 112,64% 124,02% 156,12% 6 900,00% 643,75% 202,60%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...