Visa allt om ObjektLyft i Gränna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 218 1 113 1 076 854 1 371 1 197 622 815 969 1 089
Övrig omsättning - - - 30 - 6 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 319 351 265 -6 -175 57 83 -282 -25 60
Resultat efter finansnetto 319 350 263 -15 -205 10 43 -330 -63 24
Årets resultat 319 350 263 -15 -205 10 43 -330 -63 24
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4
Omsättningstillgångar 566 592 444 348 843 1 198 799 702 1 354 1 053
Tillgångar 566 592 444 348 843 1 198 799 703 1 357 1 057
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 433 465 355 91 107 112 102 58 58 91
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 133 128 89 256 736 1 086 697 644 1 299 966
Skulder och eget kapital 566 592 444 348 843 1 198 799 703 1 357 1 057
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 275 109 164 133 220
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 30 104 143 312 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 16 45 60 117 111 52 76 66 85
Utdelning till aktieägare 320 350 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 218 1 113 1 076 884 1 371 1 203 622 815 969 1 089
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 218 1 113 1 076 854 1 371 1 197 622 815 969 1 089
Personalkostnader per anställd (tkr) 70 87 210 287 494 434 207 295 237 337
Rörelseresultat, EBITDA 319 351 265 -6 -175 57 85 -281 -24 62
Nettoomsättningförändring 9,43% 3,44% 26,00% -37,71% 14,54% 92,44% -23,68% -15,89% -11,02% -%
Du Pont-modellen 56,36% 59,29% 59,68% -1,15% -20,76% 4,76% 10,51% -40,11% -1,84% 5,68%
Vinstmarginal 26,19% 31,54% 24,63% -0,47% -12,76% 4,76% 13,50% -34,60% -2,58% 5,51%
Bruttovinstmarginal 52,46% 59,66% 70,82% 55,39% 47,05% 56,81% 71,54% 35,46% 45,20% 58,86%
Rörelsekapital/omsättning 35,55% 41,69% 32,99% 10,77% 7,80% 9,36% 16,40% 7,12% 5,68% 7,99%
Soliditet 76,50% 78,55% 79,95% 26,15% 12,69% 9,35% 12,77% 8,25% 4,27% 8,61%
Kassalikviditet 372,18% 416,41% 387,64% 84,77% 102,99% 102,76% 103,73% 95,81% 97,07% 96,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...