Visa allt om JRL hem AB
Visa allt om JRL hem AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 273 1 287 0 1 208 1 148 0 0 0 890 862
Övrig omsättning - - 1 254 - - 1 080 1 053 994 - -
Rörelseresultat (EBIT) 544 378 350 60 -37 99 76 375 168 277
Resultat efter finansnetto 524 348 305 6 -112 12 7 252 20 152
Årets resultat 305 205 186 5 -16 -12 6 153 15 85
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 543 2 609 2 675 2 741 2 807 2 873 2 633 2 694 2 754 2 814
Omsättningstillgångar 1 452 741 394 72 73 206 565 506 318 269
Tillgångar 3 995 3 351 3 069 2 814 2 880 3 080 3 198 3 200 3 071 3 083
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 094 789 584 398 393 409 422 415 262 272
Obeskattade reserver 287 155 70 0 0 95 95 95 56 56
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 029 2 098 2 159 2 235 2 311 2 390 2 441 2 472 2 554 2 573
Kortfristiga skulder 586 309 257 180 177 186 241 217 199 181
Skulder och eget kapital 3 995 3 351 3 069 2 814 2 880 3 080 3 198 3 200 3 071 3 083
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 0 40 0 0 0
Omsättning 1 273 1 287 1 254 1 208 1 148 1 080 1 053 994 890 862
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 610 444 416 126 29 159 136 435 228 337
Nettoomsättningförändring -1,09% -% -100,00% 5,23% -% -% -% -100,00% 3,25% -%
Du Pont-modellen 13,62% 11,28% -% 2,13% -1,28% -% -% -% 5,60% 8,98%
Vinstmarginal 42,73% 29,37% -% 4,97% -3,22% -% -% -% 19,33% 32,13%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 14,90% 5,57% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 68,03% 33,57% -% -8,94% -9,06% -% -% -% 13,37% 10,21%
Soliditet 32,99% 27,15% 20,81% 14,14% 13,65% 15,55% 15,39% 15,11% 9,84% 10,13%
Kassalikviditet 247,78% 239,81% 153,31% 40,00% 41,24% 110,75% 234,44% 233,18% 159,80% 148,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...