Visa allt om Resarö Marina AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 090 3 046 2 505 2 198 2 240 2 641 2 668 2 897 3 256 2 820
Övrig omsättning 70 3 3 2 23 - - - 1 7
Rörelseresultat (EBIT) 503 344 223 151 137 219 139 282 539 379
Resultat efter finansnetto 426 253 127 22 9 143 40 130 383 223
Årets resultat 340 197 124 16 6 105 23 69 287 223
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 045 3 188 3 320 3 455 3 543 3 343 3 414 3 598 3 806 3 847
Omsättningstillgångar 2 319 1 552 1 198 1 350 1 483 1 723 1 395 1 660 1 394 1 490
Tillgångar 5 364 4 739 4 519 4 806 5 026 5 066 4 808 5 258 5 200 5 337
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 228 1 988 1 495 1 371 1 355 1 399 1 319 1 296 1 227 940
Obeskattade reserver 0 10 10 43 43 43 43 33 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 297 297 297 297 297 297 297 297
Långfristiga skulder 1 235 1 552 1 657 1 691 2 258 1 829 1 970 2 253 2 116 2 246
Kortfristiga skulder 1 901 1 189 1 061 1 404 1 073 1 498 1 180 1 378 1 560 1 854
Skulder och eget kapital 5 364 4 739 4 519 4 806 5 026 5 066 4 808 5 258 5 200 5 337
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 624 624 624 624 624 624
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 701 624 624 624 0 44 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 272 248 232 236 236 243 237 243 226 209
Utdelning till aktieägare 150 100 0 0 0 50 25 0 0 0
Omsättning 3 160 3 049 2 508 2 200 2 263 2 641 2 668 2 897 3 257 2 827
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 545 1 523 1 253 1 099 1 120 1 321 1 334 1 449 1 628 1 410
Personalkostnader per anställd (tkr) 497 450 436 431 432 456 431 434 428 418
Rörelseresultat, EBITDA 700 522 392 313 292 329 323 490 787 669
Nettoomsättningförändring 1,44% 21,60% 13,97% -1,88% -15,18% -1,01% -7,90% -11,03% 15,46% -%
Du Pont-modellen 9,43% 7,30% 5,05% 3,16% 2,75% 4,34% 2,97% 5,40% 10,50% 7,25%
Vinstmarginal 16,38% 11,36% 9,10% 6,92% 6,16% 8,33% 5,36% 9,80% 16,77% 13,72%
Bruttovinstmarginal 82,52% 81,85% 89,98% 90,49% 92,32% 84,32% 77,40% 74,39% 74,79% 84,61%
Rörelsekapital/omsättning 13,53% 11,92% 5,47% -2,46% 18,30% 8,52% 8,06% 9,73% -5,10% -12,91%
Soliditet 41,54% 42,11% 33,26% 29,19% 27,59% 28,24% 28,09% 25,10% 23,60% 17,61%
Kassalikviditet 117,36% 123,13% 112,35% 95,73% 138,21% 115,02% 118,22% 117,05% 86,28% 80,37%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...