Visa allt om Bysjön Krog i Åtvidaberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -50 0 -6 -6 -8 -7 -6 -6 -3
Resultat efter finansnetto 0 -50 0 -6 -17 -24 -22 -23 -21 -19
Årets resultat 0 5 0 -6 0 0 0 0 19 -19
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50
Omsättningstillgångar 98 98 59 59 53 267 244 229 229 201
Tillgångar 98 98 109 109 103 317 294 279 279 251
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 98 98 93 93 99 99 99 99 99 80
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
Kortfristiga skulder 0 0 16 16 4 219 195 180 180 21
Skulder och eget kapital 98 98 109 109 103 317 294 279 279 251
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 -6 -6 -8 -7 -6 -6 -3
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 85,32% 85,32% 96,12% 31,23% 33,67% 35,48% 35,48% 31,87%
Kassalikviditet -% -% 368,75% 368,75% 1 325,00% 121,92% 125,13% 127,22% 127,22% 957,14%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...