Visa allt om LKV Svenska Aktiebolag
Visa allt om LKV Svenska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 10 0 0 0 0 90 2 972 3 254 3 135 5 196
Övrig omsättning - - - - - 46 61 8 - 47
Rörelseresultat (EBIT) -240 -380 -28 -1 -16 -319 257 42 20 418
Resultat efter finansnetto -240 -389 -28 -14 -16 -324 254 37 19 416
Årets resultat -240 -389 -28 -14 -16 -265 186 18 45 212
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 158 204 278 274
Omsättningstillgångar 326 112 295 399 316 399 1 156 775 760 1 005
Tillgångar 326 112 295 399 316 399 1 314 979 1 038 1 279
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 102 281 309 307 323 587 402 383 339
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 59 59 50 105
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 224 10 14 90 10 76 667 518 604 835
Skulder och eget kapital 326 112 295 399 316 399 1 314 979 1 038 1 279
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 70 366 389 415 504
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 110 439 555 449 567
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 38 259 326 265 376
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 0 0 0 0 136 3 033 3 262 3 135 5 243
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 4 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 23 743 814 627 1 039
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 56 275 324 271 309
Rörelseresultat, EBITDA -240 -109 -28 -1 -16 -259 363 136 110 501
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -96,97% -8,67% 3,80% -39,67% -%
Du Pont-modellen -73,62% -% -% -% -% -78,70% 19,56% 4,29% 1,93% 32,76%
Vinstmarginal -2 400,00% -% -% -% -% -348,89% 8,65% 1,29% 0,64% 8,06%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% 81,11% 99,26% 93,98% 74,77% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 020,00% -% -% -% -% 358,89% 16,45% 7,90% 4,98% 3,27%
Soliditet 30,98% 91,07% 95,25% 77,44% 97,15% 80,95% 47,98% 45,40% 40,37% 32,42%
Kassalikviditet 145,54% 1 120,00% 2 107,14% 443,33% 3 160,00% 525,00% 173,31% 149,61% 125,83% 120,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...