Visa allt om Eurus AirTech AB
Visa allt om Eurus AirTech AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 100 0 854 1 840 1 098 500 301 514 0 0
Övrig omsättning - - 136 140 14 - - - 82 8
Rörelseresultat (EBIT) -637 -396 85 123 315 499 300 68 -10 -1
Resultat efter finansnetto -637 803 71 124 314 499 300 67 -10 0
Årets resultat 2 363 803 71 124 314 499 300 67 -10 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 116 149 182 214 246 116 116 116 116 116
Omsättningstillgångar 3 530 1 954 1 178 1 824 1 246 802 474 187 89 95
Tillgångar 3 646 2 103 1 360 2 039 1 492 918 590 303 205 211
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 079 1 116 558 730 851 781 490 190 122 132
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 568 987 802 1 308 641 137 100 113 83 79
Skulder och eget kapital 3 646 2 103 1 360 2 039 1 492 918 590 303 205 211
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 174 639 151 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 21 124 29 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 185 400 244 244 244 244 208 0 0 0
Omsättning 100 0 990 1 980 1 112 500 301 514 82 8
Nyckeltal
Antal anställda - 0 1 2 2 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 854 920 549 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 204 385 90 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -604 -363 118 156 348 499 300 68 -10 -1
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -53,59% 67,58% 119,60% 66,11% -41,44% -% -% -%
Du Pont-modellen -17,47% -% 6,25% 6,28% 21,11% 54,36% 50,85% 22,44% -% -%
Vinstmarginal -637,00% -% 9,95% 6,96% 28,69% 99,80% 99,67% 13,23% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 99,08% 96,45% 100,00% 100,00% 50,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 2 962,00% -% 44,03% 28,04% 55,10% 133,00% 124,25% 14,40% -% -%
Soliditet 84,45% 53,07% 41,03% 35,80% 57,04% 85,08% 83,05% 62,71% 59,51% 62,56%
Kassalikviditet 621,48% 197,97% 146,88% 139,45% 194,38% 585,40% 474,00% 165,49% 107,23% 120,25%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...