Visa allt om M & A Capital AB
Visa allt om M & A Capital AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - 24 18
Rörelseresultat (EBIT) -2 -3 -30 -7 -34 -34 -41 -40 -68 -27
Resultat efter finansnetto -2 3 -2 -3 -15 79 52 -7 -178 -5
Årets resultat -2 2 -2 -3 -15 129 52 -7 -178 -5
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 10 0 506 428 360 357 425
Omsättningstillgångar 509 520 521 537 510 55 62 52 107 314
Tillgångar 509 520 521 547 510 560 490 412 464 739
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 315 477 475 477 480 495 366 315 321 499
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 194 43 47 69 30 65 74 48 92 190
Skulder och eget kapital 509 520 521 547 510 560 490 412 464 739
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
2013-06
2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Utdelning till aktieägare 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 20 0 0 0 0 24 18
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 -3 -30 -7 -34 -34 -41 -40 -68 -27
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -0,37% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -10,00% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 2 340,00% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 61,89% 91,73% 91,17% 87,20% 94,12% 88,39% 82,21% 85,19% 76,94% 72,40%
Kassalikviditet 262,37% 1 209,30% 1 108,51% 778,26% 1 700,00% 84,62% 83,78% 108,33% 116,30% 165,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...