Visa allt om M & A Capital AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 20 0 0 0 0 0 0 521
Övrig omsättning - - - - - - - 24 18 -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -30 -7 -34 -34 -41 -40 -68 -27 -53
Resultat efter finansnetto 3 -2 -3 -15 79 52 -7 -178 -5 -46
Årets resultat 2 -2 -3 -15 129 52 -7 -178 -5 -12
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 10 0 506 428 360 357 425 425
Omsättningstillgångar 520 521 537 510 55 62 52 107 314 404
Tillgångar 520 521 547 510 560 490 412 464 739 830
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 477 475 477 480 495 366 315 321 499 504
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 43 47 69 30 65 74 48 92 190 275
Skulder och eget kapital 520 521 547 510 560 490 412 464 739 830
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06
2013-06
2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 25 167
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 20 0 0 0 0 24 18 521
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 521
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 437
Rörelseresultat, EBITDA -3 -30 -7 -34 -34 -41 -40 -68 -27 -53
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -0,37% -% -% -% -% -% -% -4,94%
Vinstmarginal -% -% -10,00% -% -% -% -% -% -% -7,87%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 2 340,00% -% -% -% -% -% -% 24,76%
Soliditet 91,73% 91,17% 87,20% 94,12% 88,39% 82,21% 85,19% 76,94% 72,40% 65,06%
Kassalikviditet 1 209,30% 1 108,51% 778,26% 1 700,00% 84,62% 83,78% 108,33% 116,30% 165,26% 146,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...