Visa allt om Trädgårdstjänst i Uppsala AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-06
Nettoomsättning 6 887 11 798 16 208 19 546 30 284 33 287 29 272 21 703 16 674 21 684
Övrig omsättning 797 164 254 75 243 53 - 37 174 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 691 -1 317 -1 300 -3 045 -481 1 271 1 272 242 975 844
Resultat efter finansnetto -1 696 -1 325 -1 358 -3 085 -495 1 250 1 266 220 951 852
Årets resultat -221 -75 -1 358 1 308 1 024 100 36 520 544
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 619 1 349 7 264 6 261 8 342 8 543 8 304 2 746 2 315
Omsättningstillgångar 1 375 2 034 2 316 2 387 5 967 5 137 3 403 4 525 6 163 6 008
Tillgångar 1 375 2 653 3 665 9 650 12 227 13 479 11 946 12 829 8 909 8 323
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 322 397 4 255 4 254 3 946 2 921 2 821 2 785 2 265
Obeskattade reserver 0 0 0 0 1 248 1 336 1 401 1 279 1 135 906
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 106 0 0 1 122 1 304 519 855 344
Kortfristiga skulder 1 274 2 331 3 162 5 395 6 725 7 075 6 319 8 209 4 134 4 808
Skulder och eget kapital 1 375 2 653 3 665 9 650 12 227 13 479 11 946 12 829 8 909 8 323
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 230 570 689 0 0 285 104
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 196 4 806 7 176 10 117 12 366 12 697 12 720 9 206 6 475 8 312
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 763 1 490 2 181 355 4 284 4 452 4 572 3 338 2 285 3 276
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 684 11 962 16 462 19 621 30 527 33 340 29 272 21 740 16 848 21 684
Nyckeltal
Antal anställda 10 26 22 34 48 51 48 35 33 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) 689 454 737 575 631 653 610 620 505 602
Personalkostnader per anställd (tkr) 300 252 398 377 342 342 354 361 273 325
Rörelseresultat, EBITDA -1 691 -795 -566 -2 232 361 2 112 2 013 934 1 486 1 470
Nettoomsättningförändring -41,63% -27,21% -17,08% -35,46% -9,02% 13,72% 34,88% 30,16% -23,10% -%
Du Pont-modellen -122,76% -49,57% -35,23% -31,38% -3,91% 9,47% 11,03% 2,37% 11,22% 10,62%
Vinstmarginal -24,51% -11,15% -7,97% -15,49% -1,58% 3,83% 4,50% 1,40% 6,00% 4,08%
Bruttovinstmarginal 100,00% 72,69% 75,35% 76,30% 70,99% 72,66% 77,93% 80,48% 75,79% 73,09%
Rörelsekapital/omsättning 1,47% -2,52% -5,22% -15,39% -2,50% -5,82% -9,96% -16,97% 12,17% 5,53%
Soliditet 7,27% 12,14% 10,83% 44,09% 42,31% 36,58% 32,90% 29,17% 40,43% 35,05%
Kassalikviditet 107,93% 87,26% 73,24% 44,24% 88,73% 72,61% 53,85% 55,12% 148,89% 124,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...