Visa allt om Trädgårdstjänst i Uppsala AB
Visa allt om Trädgårdstjänst i Uppsala AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 731 6 887 11 798 16 208 19 546 30 284 33 287 29 272 21 703 16 674
Övrig omsättning 34 797 164 254 75 243 53 - 37 174
Rörelseresultat (EBIT) -1 235 -1 691 -1 317 -1 300 -3 045 -481 1 271 1 272 242 975
Resultat efter finansnetto -1 235 -1 696 -1 325 -1 358 -3 085 -495 1 250 1 266 220 951
Årets resultat -15 -221 -75 -1 358 1 308 1 024 100 36 520
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 619 1 349 7 264 6 261 8 342 8 543 8 304 2 746
Omsättningstillgångar 747 1 375 2 034 2 316 2 387 5 967 5 137 3 403 4 525 6 163
Tillgångar 747 1 375 2 653 3 665 9 650 12 227 13 479 11 946 12 829 8 909
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 85 100 322 397 4 255 4 254 3 946 2 921 2 821 2 785
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 1 248 1 336 1 401 1 279 1 135
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 106 0 0 1 122 1 304 519 855
Kortfristiga skulder 662 1 274 2 331 3 162 5 395 6 725 7 075 6 319 8 209 4 134
Skulder och eget kapital 747 1 375 2 653 3 665 9 650 12 227 13 479 11 946 12 829 8 909
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 230 570 689 0 0 285
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 132 2 196 4 806 7 176 10 117 12 366 12 697 12 720 9 206 6 475
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 569 763 1 490 2 181 355 4 284 4 452 4 572 3 338 2 285
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 765 7 684 11 962 16 462 19 621 30 527 33 340 29 272 21 740 16 848
Nyckeltal
Antal anställda 4 10 26 22 34 48 51 48 35 33
Nettoomsättning per anställd (tkr) 683 689 454 737 575 631 653 610 620 505
Personalkostnader per anställd (tkr) 437 300 252 398 377 342 342 354 361 273
Rörelseresultat, EBITDA -1 235 -1 691 -795 -566 -2 232 361 2 112 2 013 934 1 486
Nettoomsättningförändring -60,35% -41,63% -27,21% -17,08% -35,46% -9,02% 13,72% 34,88% 30,16% -%
Du Pont-modellen -165,33% -122,76% -49,57% -35,23% -31,38% -3,91% 9,47% 11,03% 2,37% 11,22%
Vinstmarginal -45,22% -24,51% -11,15% -7,97% -15,49% -1,58% 3,83% 4,50% 1,40% 6,00%
Bruttovinstmarginal 67,78% 100,00% 72,69% 75,35% 76,30% 70,99% 72,66% 77,93% 80,48% 75,79%
Rörelsekapital/omsättning 3,11% 1,47% -2,52% -5,22% -15,39% -2,50% -5,82% -9,96% -16,97% 12,17%
Soliditet 11,38% 7,27% 12,14% 10,83% 44,09% 42,31% 36,58% 32,90% 29,17% 40,43%
Kassalikviditet 112,84% 107,93% 87,26% 73,24% 44,24% 88,73% 72,61% 53,85% 55,12% 148,89%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...