Visa allt om Väne Mekaniska AB
Visa allt om Väne Mekaniska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 214 609 905 1 349 1 584 1 779 943 2 556 3 781 4 472
Övrig omsättning - - - 9 - 215 63 12 8 -
Rörelseresultat (EBIT) -278 -25 -197 -3 139 393 -188 -37 -122 298
Resultat efter finansnetto -280 -27 -199 -5 124 375 -216 -89 -177 271
Årets resultat -279 -7 3 -5 104 141 -164 1 12 182
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 482 277 420 572 459 483 335 574 414 591
Omsättningstillgångar 52 240 231 372 532 707 543 924 1 508 3 012
Tillgångar 534 517 651 945 991 1 190 877 1 498 1 922 3 603
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 147 426 433 430 435 331 230 395 394 382
Obeskattade reserver 0 0 23 226 226 234 0 52 144 341
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 369 0 0 0 0 126 318 510 702 394
Kortfristiga skulder 18 91 195 289 330 499 329 541 682 2 486
Skulder och eget kapital 534 517 651 945 991 1 190 877 1 498 1 922 3 603
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 438 120 621 593 435
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 131 175 460 560 368 41 18 145 525 589
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 65 101 229 232 198 218 108 332 476 382
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 214 609 905 1 358 1 584 1 994 1 006 2 568 3 789 4 472
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 1 3 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 214 609 453 675 792 890 943 852 945 894
Personalkostnader per anställd (tkr) 214 308 350 412 290 361 260 372 404 284
Rörelseresultat, EBITDA -114 117 -45 120 247 481 -114 108 105 513
Nettoomsättningförändring -64,86% -32,71% -32,91% -14,84% -10,96% 88,65% -63,11% -32,40% -15,45% -%
Du Pont-modellen -52,06% -4,84% -30,26% -0,11% 14,13% 33,11% -21,32% -1,47% -6,14% 8,27%
Vinstmarginal -129,91% -4,11% -21,77% -0,07% 8,84% 22,15% -19,83% -0,86% -3,12% 6,66%
Bruttovinstmarginal 93,93% 93,27% 91,93% 94,51% 87,06% 87,97% 88,44% 81,49% 76,06% 56,35%
Rörelsekapital/omsättning 15,89% 24,47% 3,98% 6,15% 12,75% 11,69% 22,69% 14,98% 21,85% 11,76%
Soliditet 27,53% 82,40% 69,27% 63,13% 60,70% 42,31% 26,23% 28,87% 25,89% 17,42%
Kassalikviditet 288,89% 263,74% 118,46% 125,26% 158,18% 128,86% 108,81% 128,65% 141,94% 96,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...