Visa allt om T.E. Holding AB
Visa allt om T.E. Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -8 -6 -49 -32 -48 -45 -38 -55
Resultat efter finansnetto -300 -2 000 -8 -5 266 -49 -4 272 -48 -48 -54 9 894
Årets resultat -48 -2 000 -8 -5 266 -49 -4 272 -48 -48 -54 9 922
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 200 500 2 500 2 500 7 460 7 460 11 700 11 700 11 700 11 700
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 1 213 2 000
Tillgångar 200 500 2 500 2 500 7 460 7 460 13 700 13 701 12 913 13 700
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 199 99 1 938 1 946 7 212 7 261 11 533 11 581 11 629 11 683
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 149 309 309 9 9 9 213 1 188 2 016
Kortfristiga skulder 1 253 253 245 239 191 2 159 1 907 96 1
Skulder och eget kapital 200 500 2 500 2 500 7 460 7 460 13 700 13 701 12 913 13 700
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -8 -6 -49 -32 -48 -45 -38 -55
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,50% 19,80% 77,52% 77,84% 96,68% 97,33% 84,18% 84,53% 90,06% 85,28%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 92,64% 104,88% 1 263,54% 200 000,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...