Visa allt om Fokusera IT-lösningar Sverige Aktiebolag
Visa allt om Fokusera IT-lösningar Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 95 95 95 95 95 95 95 95 143 114
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 85 87 66 67 69 23 42 40 90 42
Resultat efter finansnetto 150 122 123 -126 64 26 14 9 57 11
Årets resultat 347 201 151 -141 90 78 14 6 41 11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 165 155 182 165 504 516 518 556 600 627
Omsättningstillgångar 642 486 411 422 458 294 152 88 76 60
Tillgångar 806 641 593 587 962 810 670 644 675 686
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 452 330 379 228 369 279 200 186 180 139
Obeskattade reserver 259 265 182 118 82 41 6 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 200 450 450 450 450 485 515
Kortfristiga skulder 95 47 32 41 61 40 13 8 10 32
Skulder och eget kapital 806 641 593 587 962 810 670 644 675 686
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 350 225 250 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 95 95 95 95 95 95 95 95 143 114
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 85 87 66 67 69 56 80 83 133 104
Nettoomsättningförändring 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -33,57% 25,44% -%
Du Pont-modellen 18,61% 19,03% 21,59% -18,40% 9,46% 6,67% 6,42% 6,68% 13,33% 6,12%
Vinstmarginal 157,89% 128,42% 134,74% -113,68% 95,79% 56,84% 45,26% 45,26% 62,94% 36,84%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 575,79% 462,11% 398,95% 401,05% 417,89% 267,37% 146,32% 84,21% 46,15% 24,56%
Soliditet 81,14% 83,73% 87,85% 53,66% 44,64% 38,17% 30,51% 28,88% 26,67% 20,26%
Kassalikviditet 675,79% 1 034,04% 1 284,38% 1 029,27% 750,82% 735,00% 1 169,23% 1 100,00% 760,00% 187,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...