Visa allt om Q Outlet Kungsör AB
Visa allt om Q Outlet Kungsör AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 388 261 661 372 1 394 2 230 1 365 1 326 109 399
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 25 -5 109 -120 0 174 153 188 -175 -43
Resultat efter finansnetto 25 -4 109 -118 5 173 152 185 -154 -39
Årets resultat 22 -4 109 -118 4 128 114 185 -154 -39
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 2 6 12 19 17 154 153 144 9
Omsättningstillgångar 280 301 476 393 624 1 031 617 394 328 1 240
Tillgångar 280 302 481 404 643 1 048 772 547 472 1 248
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 188 166 290 181 299 656 527 413 228 723
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 92 137 191 224 345 393 244 134 244 526
Skulder och eget kapital 280 302 481 404 643 1 048 772 547 472 1 248
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 339 537 286 132 0 201
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 2 39 86 43 14 98
Utdelning till aktieägare 0 0 120 0 0 360 0 0 0 90
Omsättning 388 261 661 372 1 394 2 230 1 365 1 326 109 399
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 - 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 697 1 115 683 663 109 399
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 169 288 186 88 14 299
Rörelseresultat, EBITDA 27 -1 115 -113 7 179 163 196 -169 -37
Nettoomsättningförändring 48,66% -60,51% 77,69% -73,31% -37,49% 63,37% 2,94% 1 116,51% -72,68% -%
Du Pont-modellen 8,93% -1,66% 22,87% -28,47% 0,93% 16,60% 19,82% 34,73% -32,84% -3,21%
Vinstmarginal 6,44% -1,92% 16,64% -30,91% 0,43% 7,80% 11,21% 14,33% -142,20% -10,03%
Bruttovinstmarginal 66,24% 55,94% 53,10% 43,01% 50,57% 56,10% 54,36% 51,06% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 48,45% 62,84% 43,12% 45,43% 20,01% 28,61% 27,33% 19,61% 77,06% 178,95%
Soliditet 67,14% 54,97% 60,29% 44,80% 46,50% 62,60% 68,26% 75,50% 48,31% 57,93%
Kassalikviditet 304,35% 219,71% 249,21% 129,46% 109,57% 189,06% 117,62% 71,64% 34,43% 235,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...