Visa allt om Stockholm Capital Group AB
Visa allt om Stockholm Capital Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 1 0 2 6
Övrig omsättning 1 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -669 -712 -710 -671 -679 -705 -1 292 -880 -751 -680
Resultat efter finansnetto -670 -713 89 -671 -679 393 -1 282 -846 -740 -677
Årets resultat -54 -81 70 -497 -466 671 -1 210 -609 -532 -460
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 050 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 1 300 1 300 1 390 1 300
Omsättningstillgångar 112 1 860 1 735 1 660 1 700 1 667 2 291 2 657 2 459 2 143
Tillgångar 4 162 4 260 4 135 4 060 4 100 4 067 3 591 3 957 3 849 3 443
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 101 1 185 1 267 1 296 1 452 1 219 -232 1 303 1 177 701
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 061 3 075 2 868 2 764 2 648 2 849 3 823 2 654 2 672 2 742
Skulder och eget kapital 4 162 4 260 4 135 4 060 4 100 4 067 3 591 3 957 3 849 3 443
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 360 360 360 394 344 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 422 438 413 408 48 48 48 54 51 54
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 175 220 219 211 219 241 241 254 216 192
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 0 0 0 0 0 1 0 2 6
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 1 - 1 3
Personalkostnader per anställd (tkr) 299 329 328 310 313 325 325 351 308 273
Rörelseresultat, EBITDA -669 -712 -710 -671 -679 -705 -1 292 -880 -751 -680
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -% -100,00% -66,67% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -35,48% -% -19,23% -19,66%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -127 400,00% -% -37 000,00% -11 283,33%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 0,00% -% -50,00% 50,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -153 200,00% -% -10 650,00% -9 983,33%
Soliditet 26,45% 27,82% 30,64% 31,92% 35,41% 29,97% -6,46% 32,93% 30,58% 20,36%
Kassalikviditet 3,33% 60,20% 60,18% 59,73% 63,82% 58,16% 59,67% 99,70% 91,58% 77,64%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...