Visa allt om Husvagn & Fritid i Sollefteå AB
Visa allt om Husvagn & Fritid i Sollefteå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 790 9 365 6 538 4 998 7 956 7 049 3 808 3 266 2 709 2 378
Övrig omsättning 7 66 57 35 57 103 129 180 83 247
Rörelseresultat (EBIT) -55 567 125 -70 387 466 -8 189 -191 -167
Resultat efter finansnetto -95 535 115 -82 371 571 -178 178 -181 -152
Årets resultat 28 289 33 1 190 444 -159 41 15 4
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 380 436 412 383 431 218 459 726 741 788
Omsättningstillgångar 2 881 3 120 2 350 2 220 2 216 2 012 1 588 1 335 1 100 1 070
Tillgångar 3 262 3 556 2 762 2 604 2 647 2 231 2 047 2 061 1 841 1 858
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 935 1 906 1 618 1 585 1 583 1 394 950 1 109 1 068 1 053
Obeskattade reserver 302 434 271 199 284 172 147 167 47 252
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 25 45 65 85 105 446 145 165 133
Kortfristiga skulder 1 018 1 190 828 755 694 560 504 640 561 421
Skulder och eget kapital 3 262 3 556 2 762 2 604 2 647 2 231 2 047 2 061 1 841 1 858
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 54 154 54 50 45 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 100 - - - 0
Löner till övriga anställda 198 146 54 54 0 0 0 20 0 63
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 43 27 12 2 31 44 13 14 11 30
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 797 9 431 6 595 5 033 8 013 7 152 3 937 3 446 2 792 2 625
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 790 9 365 6 538 4 998 7 956 7 049 3 808 3 266 2 709 2 378
Personalkostnader per anställd (tkr) 244 183 74 66 196 210 86 84 59 147
Rörelseresultat, EBITDA 1 615 167 -22 422 484 20 250 -142 -107
Nettoomsättningförändring -27,50% 43,24% 30,81% -37,18% 12,87% 85,11% 16,60% 20,56% 13,92% -%
Du Pont-modellen -1,69% 15,94% 4,53% -2,69% 14,62% 26,27% -0,39% 10,19% -8,96% -7,70%
Vinstmarginal -0,81% 6,05% 1,91% -1,40% 4,86% 8,31% -0,21% 6,43% -6,09% -6,01%
Bruttovinstmarginal 12,36% 14,70% 11,39% 10,22% 13,41% 15,21% 11,27% 19,29% 6,61% 10,01%
Rörelsekapital/omsättning 27,44% 20,61% 23,28% 29,31% 19,13% 20,60% 28,47% 21,28% 19,90% 27,29%
Soliditet 66,54% 63,12% 66,23% 66,50% 67,71% 68,17% 51,70% 59,64% 59,85% 66,44%
Kassalikviditet 30,75% 11,43% 61,23% 38,94% 85,88% 153,93% 94,25% 95,16% 104,46% 185,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...