Visa allt om INHAB Måleri AB
Visa allt om INHAB Måleri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 9 974 8 191 8 081 4 346 6 529 745 0 37 2 12
Övrig omsättning 40 26 - 15 208 48 - 20 - -
Rörelseresultat (EBIT) 863 148 325 -291 541 38 -11 -50 -62 -53
Resultat efter finansnetto 862 145 323 -291 541 38 -7 -45 -52 -54
Årets resultat 646 100 175 -199 375 38 -7 -45 -52 -54
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 20 42 24 36 0 148 217 257
Omsättningstillgångar 2 654 2 397 1 379 2 454 2 032 933 113 51 22 34
Tillgångar 2 654 2 397 1 399 2 496 2 056 968 113 199 239 292
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 177 531 660 485 527 151 113 172 217 269
Obeskattade reserver 89 89 89 0 93 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 388 1 776 651 2 011 1 437 816 0 26 22 22
Skulder och eget kapital 2 654 2 397 1 399 2 496 2 056 968 113 199 239 292
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 035 3 156 2 994 2 051 2 365 339 0 18 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 640 1 259 1 190 993 729 106 0 7 4 9
Utdelning till aktieägare 320 0 228 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 014 8 217 8 081 4 361 6 737 793 0 57 2 12
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 8 8 6 4 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 108 910 1 010 543 1 088 186 - 37 2 12
Personalkostnader per anställd (tkr) 647 498 532 381 562 121 - 32 5 10
Rörelseresultat, EBITDA 863 148 325 -291 541 38 -11 -20 -62 -53
Nettoomsättningförändring 21,77% 1,36% 85,94% -33,44% 776,38% -% -100,00% 1 750,00% -83,33% -%
Du Pont-modellen 32,52% 6,17% 23,23% -11,66% 26,31% 3,93% -% -22,11% -21,34% -17,81%
Vinstmarginal 8,65% 1,81% 4,02% -6,70% 8,29% 5,10% -% -118,92% -2 550,00% -433,33%
Bruttovinstmarginal 82,36% 78,17% 79,88% 69,86% 69,90% 74,09% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,69% 7,58% 9,01% 10,19% 9,11% 15,70% -% 67,57% 0,00% 100,00%
Soliditet 46,96% 25,05% 52,14% 19,43% 28,97% 15,60% 100,00% 86,43% 90,79% 92,12%
Kassalikviditet 191,21% 134,97% 206,91% 78,12% 141,41% 114,34% -% 196,15% 100,00% 154,55%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...