Visa allt om LOGOPEDIA AB
Visa allt om LOGOPEDIA AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 268 247 369 599 1 164 1 964 1 528 1 194 1 954 1 864
Övrig omsättning - - - - - - - 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) -215 -350 -258 -80 372 151 478 63 364 371
Resultat efter finansnetto -215 -350 -237 -77 443 200 341 65 365 371
Årets resultat -215 -350 -237 28 339 150 114 40 258 299
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 118 308 348 410 484 215 289 465 375 343
Omsättningstillgångar 338 327 480 665 896 1 283 964 531 750 740
Tillgångar 456 634 829 1 075 1 381 1 498 1 253 996 1 125 1 083
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 231 446 797 1 034 1 206 992 892 777 937 829
Obeskattade reserver 0 0 0 0 123 123 123 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 225 188 32 41 52 383 238 219 188 254
Skulder och eget kapital 456 634 829 1 075 1 381 1 498 1 253 996 1 125 1 083
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 952 609 602 819 823
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 250 90 - - 0
Löner till övriga anställda 230 297 329 359 414 1 1 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - 0
Sociala kostnader 104 138 151 162 200 536 276 275 468 421
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 125 50 0 200 150
Omsättning 268 247 369 599 1 164 1 964 1 528 1 196 1 954 1 864
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 134 124 185 300 582 982 764 597 977 932
Personalkostnader per anställd (tkr) 198 242 260 279 324 775 456 452 659 634
Rörelseresultat, EBITDA -215 -309 -217 -37 420 275 515 102 408 417
Nettoomsättningförändring 8,50% -33,06% -38,40% -48,54% -40,73% 28,53% 27,97% -38,89% 4,83% -%
Du Pont-modellen -47,15% -55,21% -28,59% -7,16% 32,15% 13,42% 27,13% 6,53% 32,44% 34,26%
Vinstmarginal -80,22% -141,70% -64,23% -12,85% 38,14% 10,23% 22,25% 5,44% 18,68% 19,90%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 42,16% 56,28% 121,41% 104,17% 72,51% 45,82% 47,51% 26,13% 28,76% 26,07%
Soliditet 50,66% 70,35% 96,14% 96,19% 93,89% 72,27% 78,26% 78,01% 83,29% 76,55%
Kassalikviditet 150,22% 173,94% 1 500,00% 1 621,95% 1 723,08% 334,99% 405,04% 242,47% 398,94% 291,34%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...