Visa allt om Kroghs Åkeri AB
Visa allt om Kroghs Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 9 802 10 031 9 058 8 928 8 897 11 236 13 116 13 286 12 592 10 021
Övrig omsättning 532 328 - 130 457 1 826 150 65 80 231
Rörelseresultat (EBIT) 679 -190 -34 -118 494 1 316 -161 -28 149 2
Resultat efter finansnetto 618 -252 188 -207 372 1 246 -200 -52 64 -147
Årets resultat 76 8 188 -7 55 331 73 138 168 22
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 979 4 474 5 654 4 663 5 641 4 905 5 397 4 337 4 904 5 935
Omsättningstillgångar 2 913 2 370 2 774 2 243 2 550 3 564 2 410 2 532 3 324 1 740
Tillgångar 7 892 6 843 8 428 6 906 8 192 8 468 7 807 6 868 8 228 7 675
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 558 1 532 1 583 1 516 1 643 1 708 1 377 1 424 1 376 1 208
Obeskattade reserver 1 880 1 340 1 600 1 600 1 800 1 500 700 1 000 1 248 1 421
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 559 2 000 3 497 1 979 2 239 2 190 2 739 1 460 2 191 2 642
Kortfristiga skulder 1 895 1 972 1 747 1 811 2 510 3 070 2 991 2 984 3 414 2 404
Skulder och eget kapital 7 892 6 843 8 428 6 906 8 192 8 468 7 807 6 868 8 228 7 675
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 813 600 600 660 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 589 2 962 2 330 2 518 2 242 2 807 3 330 3 176 2 686 2 300
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 988 934 758 847 751 1 127 1 233 1 515 1 466 1 268
Utdelning till aktieägare 300 50 200 120 120 120 0 120 90 0
Omsättning 10 334 10 359 9 058 9 058 9 354 13 062 13 266 13 351 12 672 10 252
Nyckeltal
Antal anställda 8 7 7 7 7 9 10 10 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 225 1 433 1 294 1 275 1 271 1 248 1 312 1 329 1 399 1 253
Personalkostnader per anställd (tkr) 464 558 443 35 436 529 517 532 538 525
Rörelseresultat, EBITDA 1 781 1 031 925 3 268 1 564 2 238 1 321 1 490 1 734 1 542
Nettoomsättningförändring -2,28% 10,74% 1,46% 0,35% -20,82% -14,33% -1,28% 5,51% 25,66% -%
Du Pont-modellen 8,60% -2,63% 3,03% -1,56% 6,30% 15,54% -2,06% 0,00% 1,93% 0,03%
Vinstmarginal 6,93% -1,79% 2,82% -1,21% 5,80% 11,71% -1,23% 0,00% 1,26% 0,02%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,39% 3,97% 11,34% 4,84% 0,45% 4,40% -4,43% -3,40% -0,71% -6,63%
Soliditet 38,32% 37,66% 33,59% 39,03% 36,25% 33,23% 24,25% 31,22% 27,64% 29,07%
Kassalikviditet 153,72% 120,18% 158,79% 123,85% 101,59% 116,09% 80,58% 84,85% 97,36% 71,13%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...